Robotics and Automation Society RA-024

Chair: Krzysztof Kozłowski, Politechnika Poznańska

Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wydział Informatyki Politechnika Poznańska

email: krzysztof.kozlowski@put.poznan.pl

tel.: +48 61 665 2197,

tel.: +48 61 665 2199

fax: +48 61 665 2849

Chapter Secretary: Maciej Michałek, Politechnika Poznańska
Chapter Vice Chair: Krzysztof Tchon