Prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski, były Przewodniczący PS IEEE, otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Białostockiej.  Wyróżnienie to stanowi dowód najwyższego uznania środowiska za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej.  Przyznanie tej zaszczytnej godności akademickiej jest potwierdzeniem ogromnego autorytetu, jakim Pan Profesor cieszy się  w ośrodkach naukowych i akademickich zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej.  Jesteśmy z tego powodu szczególnie dumni, ponieważ od wielu lat Prof. M.P. Kaźmierkowski jest aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia i ambasadorem polskiej nauki na świecie. Życzymy Panu Profesorowi nieustannej twórczej energii w działaniu, pogody ducha oraz dalszych znakomitych osiągnięć naukowych.       

 

Image: