Communications Society COM-019

dr inż. Sławomir Kula (Przewodniczący)
prof. dr hab. Michał Pióro (Past Chair)
Instytut Telekomunikacji
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
email: skula@tele.pw.edu.pl, CC: mpp@tele.pw.edu.pl
tel.: +48 22 234 7845 (7434), 6690
fax: +48 22 825 4950