http://www.isep.pw.edu.pl/ies-pels

Chapter Chair:            Sebastian Stynski

Chapter Vice Chair:    Jaroslaw Guziński

Chapter Secretary:     Mariusz Zdanowski, Warsaw University of Technology

Chapter Treasurer:     Szymon Piasecki

Past Chair:               Jacek Rąbkowski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
email: Jacek.Rabkowski@ee.pw.edu.pl
tel.: +48 22 234 5485
fax: +48 22 625 6633