Power Engineering Society PE-031, Industry Applications Society IA-034

Chair: Désiré Dauphin Rasolomampionona, prof. PW
Past Chair: dr hab. inż. Mirosław Parol
Instytut Elektroenergetyki
Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
email: desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl
tel.: +48 22 234 7351
fax: +48 22 629 5617