Instrumentation and Measurement Society IM-009

Chair
prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
e-mail: G.Pankanin(at)ise.pw.edu.pl
tel.: +48 22 234 7732
fax: +48 22 825 2300

Past Chair
prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski

Vice-Chairman
dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. nzw. PW
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
e-mail: jwer(at)ise.pw.edu.pl
tel.: +48 22 234 7820
fax: +48 22 825 2300

Secretary
dr inż. Arkadiusz Lewandowski
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
e-mail: A.Lewandowski(at)ise.pw.edu.pl
tel.: +48 22 234 7877
fax: +48 22 825 2300