WIE Polish Affinity Group

Zarząd Polskiej Grupy IEEE Women in Engineering (IEEE WIE AG)
w kadencji 2017-2018

Przewodnicząca (Chair)

Anna Elżbieta Burek

e-mail: anna.elzbieta.burek@ieee.org

Sekretarz/Skarbnik (Secretary/Treasurer)

dr Katarzyna Wasielewska

e-mail: k.wasielewska@ieee.org

 

Past Chair

Elżbieta Pamieta