Photonics Society PHO

Chair: Profesor Dominik Dorosz, Politechnika Białostocka, d.dorosz@pb.edu.pl

Past Chair: Dr inż Piotr Nyga, Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Past-Past Chair: Prof. Elzbieta Bereś-Pawlik, Politechnika Wrocławska