Łódź

Stworzenie Sekcji

Pomysł założenia sekcji narodził się podczas XI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Łodzi (2009), w trakcie których, swoją działalność m.in. zaprezentowali przedstawiciele sekcji studenckich IEEE z Opola, Szczecina i Poznania. Członkowie Studenckiego Koła SEP - współorganizatorzy XI ODME, postanowili utworzyć własny Student Branch i w ten sposób poszerzyć ofertę SK SEP o możliwości jakie daje członkostwo w IEEE. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 26 października 2009. Tymczasowym przewodniczącym został mgr. inż. Paweł Kelm a opiekunem sekcji prof. Jacek Kabziński. Do sekcji wstąpiło 28 studentów WEEIiA* (głównie członków SK SEP przy PŁ). TUL IEEE Student Branch zostało oficjalnie zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych 16 marca 2010r. Sekcja od samego początku postawiła sobie ambitny plan realizacji projektów naukowych, wyjazdów na konferencje, udziału i organizacji szkoleń, i wiele innych. Plany te będą na bieżąco weryfikowane i oceniane. Można o nich szerzej przeczytać na stronie sekcji. TUL Student Branch od samego początku jest ściśle związane z OŁ SEP i SK SEP przy PŁ(zasady te opisano w umowie o współpracy Sekcji). *Wydział Elektrotechniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki

Przewodniczący

Marcin Rybicki

Politechnika Łódzka, WEEIiA* numer członkowski: 92456164 email: tel.: +48 503 990 049

Vice przewodniczący

Konrad Olbiński

Politechnika Łódzka, WEEIiA* numer członkowski: 92586140 email: tel.: +48 796 466 694

Sekretarz/Skarbnik

Emilia Koziarska

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska numer członkowski: 92647358 email: tel.: +48 512 676 468

Opiekun Odziału Studenckiego

dr inż. Paweł Kelm

Politechnika Łódzka, WEEIiA* Instytut Elektroenergetyki numer członkowski: 90729144 email: tel.: +48 426 312 588

Mentor Oddziału Studenckiego

dr hab. inż. Jacek Kabziński, profesor PŁ

Politechnika Łódzka, WEEIiA* Zakład Teorii Sterowania numer członkowski: 04220844 email: tel.: +48 426 312 553 * Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki