Poland Section of IEEE Signal Processing Society​

http://signalprocessingsociety.org/sites/all/themes/evolve_sub/assets/images/sps-logo.png

W 1948 roku, kiedy oficjalnie założono IEEE Signal Processing Society dyscyplina przetwarzania sygnałów praktycznie nie istniała. W tamtych latach nie było również jeszcze żadnej zdefiniowanej ścieżki kariery zawodowej w tej dziedzinie. Obecnie poznanie otaczającego nas świata sygnałowego  oraz postęp technologii spowodowały, że jesteśmy w stanie przetworzyć sygnały z praktycznie niekończącymi się możliwościami. Rola IEEE Signal Processing Society w ciągu ostatnich 70 lat polegała na kształceniu w zakresie przetwarzania sygnałów i wspieraniu członków IEEE Signal Processing Society w ich pracy.
Serdecznie zachęcamy wszystkich do obejrzenia serii materiałów zrealizowanych przez IEEE Signal Processing Society nt. Careers in Signal Processing: Impacting Tomorrow, Today:

https://www.youtube.com/watch?v=g7dItRa-8_0&list=PLcZOnmyqlalboVita4LlxDdgrq4l9NF9e
W materiale zarysowano m.in. wpływ przetwarzania sygnałów na otaczający nas świat, który znajduje się w dużej mierze w rękach obecnej i kolejnej generacji inżynierów. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia materiału.

 

Nadchodzące Wydarzenia:

Maj 2017

Serdecznie zapraszamy na wspólne Seminarium Chapteru Signal Processing Polskiej Sekcji IEEE oraz Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, które odbędzie się dnia 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 12:15 w sali 229 Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na którym

prof. Dr. Sc. Andon Dimitrov Lazarov

wygłosi referat na temat:

SAR/ISAR/BSAR systems: Signal modeling, processing and image reconstruction algorithms

Synthetic Aperture Radar, Inverse Synthetic Aperture Radar and Bistatic Synthetic Aperture Radar  (SAR/ISAR/BSAR) systems are powerful instruments for monitoring and imaging of stationary and moving objects. Range resolution is achieved by using high informative wideband frequency emitted signals subjected after receiving to compression. Cross-range or azimuth resolution is achieved by aperture synthesis based on the mutual displacement of both radar and object. The object image is retrived by applicaton of nonparametric and parametric signal processing algorithms.

The main topics under consideration:

1. SAR/ISAR/BSAR geometry and kinematics description.

2. SAR/ISAR/BSAR emitted waveforms, signal modeling, processing and image reconstruction algorithms ilustrated by numerical experiments.

3. Matlab – Simulink implementation of ISAR software system. 

Prof. ANDON DIMITROV LAZAROV has received the M.S. degree from Sent Petersburg Electrotechnical State University, Russia (LETI), in Electronics Engineering, Candidate of Sciences (PhD) degree from Minsk Air-Defence Military Academy, Belarus and Dr.Sc. degree from Shumen Artillery and Air Defense University. From 1984 he is Associate Professor and from 2000 to 2002 he is a Professor with the Artillery and Air-Defence University with teaching courses: Radio Circuits, Electrodynamics, Microwave systems, Air-defense Systems. From 2002 he is a Professor in Burgas Free University. Since 2016 he is Adjunct Professor in K.N. Toosi University in Tehran. He teaches Discrete Mathematics, Coding Theory, Antennas and Propagation, DSP, Mobil Communications, Operating systems. His scientific interests are in the scope of SAR/ISAR/, InSAR, BSAR signal modeling and processing. He has authored above 200 research journal and conference papers. He is a member of IEEE, AES Society of USA, and a member of Trans Black Sea Region Union of Applied Electromagnetism of Greece and a guest-editor of special issue on ISAR signal processing of IET Journal. He is a member of editorial and reviewer boards of many journals in USA, Canada, China, Pakistan and Greece. For advancement in Digital Avionics he has been awarded with the David Lubkowski Award by IEEE and AIAA – USA.


 

Wrzesień 2017

 

W dniach 12-14 września 2017r. w miejscowości Dębe k. Warszawy odbędzie się dziewiąta edycja organizowanej od roku 2003 konferencji Signal Processing Symposium (SPSympo-2017). Międzynarodowa konferencja SPSympo-17 stanowi dla młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów z całego świata forum wymiany poglądów i doświadczeń z ekspertami z dziedziny przetwarzania sygnałów z kraju i zagranicy. Sympozjum obejmuje około 30 grup tematycznych z zakresu radiolokacji, technik mikrofalowych, technik przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych, teleinformatyki, elektroniki biomedycznej oraz mikrosensoryki. Ponadto, w ramach konferencji zorganizowane zostaną dodatkowe sesje specjalne, na których swoje wykłady poprowadzą wybitni specjaliści z zagranicy. Zaakceptowane publikacje będą dostępne w materiałach konferencyjnych, jak również w ramach bazy danych IEEE Xplore.
W tym roku swój honorowy patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Kosmiczna.
Konferencja organizowana jest także przy co-sponsoringu technicznym IEEE Signal Processing Society oraz IEEE Aerospace and Electronic Society. Zapraszamy do udziału oraz zgłaszania artykułów. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie konferencji http://spsympo.ise.pw.edu.pl/

http://spsympo.ise.pw.edu.pl/img/sps-2017.png


 

W dniach 20-22 września w Poznaniu odbędzie się 21-sza konferencja Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA-2017). Jest to coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przy współudziale dwóch oddziałów Polskiej Sekcji IEEE: Circuits and Systems (CAS) Chapter and Signal Processing (SP) Chapter oraz Politechnikę Poznańską, Wydział Informatyki, Katedrę Sterowania i Inżynierii Systemów. IEEE SPA to spotkanie pracowników nauki z całego świata. Każda prezentacja jest recenzowana przez trzech członków komitetu naukowego, który jest złożony z uznanych specjalistów z szeroko pojętej dziedziny przetwarzania sygnałów. Zakres konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu teorii DSP, algorytmy, implementację, filtry, układy elektroniczne i całe systemy DSP, zastosowanie DSP w robotyce i sterowaniu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, stereowizję, systemy multimedialne, przetwarzanie sygnałów akustycznych, rozpoznawanie i synteza mowy, systemy TTS, biometrię. Wyróżnikiem konferencji są wizyty i interdyscyplinarne wykłady uznanych badaczy z całego świata. Zaakceptowane publikacje będą indeksowane w ISI Web of Science i będą dostępne  w ramach bazy danych IEEE Xplore.

http://spaconference.org.pl

SPA 2017


 

W dniach 20-22 września w Krakowie odbędzie się 20 Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna http://www.pcbbe.agh.edu.pl/index.html

Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna jest dyscypliną naukową, która integruje nauki techniczne z naukami medycznymi i biologicznymi. Praktyka kliniczna weryfikuje rozwój koncepcji dotyczących techniki, biologii i medycyny, co przekłada się na postęp w ochronie ludzkiego zdrowia i jakości życia. Inżynieria biomedyczna przyczyniła się do postępu w medycynie przez powstanie takich urządzeń jak rejestratory sygnałów, stymulatory serca, układy płuco-serce, systemy dializy, wszelkiego rodzaju urządzenia diagnostyczne, implanty itp.

Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (obecnie: Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering) jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Ma ona bardzo istotny wpływ na integrację środowiska naukowego oraz rozwój tej dyscypliny w Polsce. Ranga tegorocznej XX PCBBE zostanie podniesiona poprzez międzynarodowy skład komitetu programowego, język angielski obrad konferencji, druk pełnych referatów w materiałach Springer i zgłoszenie ich do indeksowania w bazie Web of Science.

Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych trendów światowych i osiągnięć w dziedzinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna czołowych ośrodków krajowych – zarówno naukowych (instytuty) jak i edukacyjnych (uczelnie wyższe), stworzenie forum do współpracy oraz wymiany doświadczeń, a także propagowanie tej dyscypliny wiedzy wśród studentów i młodych pracowników nauki. Postęp w dziedzinie inżynierii biomedycznej przyczynia się do podnoszenia poziomu świadczeń zdrowotnych, a tym samym poprawy jakości życia, co nadaje konferencji szczególne znaczenie społeczne. Aktualny stan prowadzonych badań zostanie zaprezentowany w ramach sesji tematycznych, plakatowych oraz zaproszonych wykładów plenarnych.

Zapraszamy do udziału i nadsyłania streszczeń do 30 maja 2017

http://www.pcbbe.agh.edu.pl/img/banner1.png

 

 

 

Skład Zarządu:

Chair:            dr hab. inż. Piotr Samczyński
​Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-775 Warszawa

e-mail: psamczyn@elka.pw.edu.pl, website: http://ztr.ise.pw.edu.pl/
​tel.: +48 22 234 55 88
fax: +48 22 825 23 00

Vice Chair:    prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
e-mail: august@agh.edu.pl

Secretary:     dr inż. Bogusław Szlachetko
​e-mail: Boguslaw.Szlachetko@pwr.wroc.pl

Treasuer:      dr inż. Łukasz Małkiewicz
​e-mail: L.Malkiewicz@elka.pw.edu.pl

 

 

Past chair:     prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Wydział Informatyki i Zarzadzania Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

​e-mail: Adam.Dabrowski@put.poznan.pl, website: www.dsp.put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 27 45, 823 49 40
fax: +48 61 665 25 72

 


 

 

Archiwum:

Kwiecień 2017

W dniu 11 kwietnia 2017, o godz. 12:15, w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium Instytutu Systemów Elektronicznych, organizowane pod Patronatem Oddziału Signal Processing Polskiej Sekcji IEEE.
Na seminarium
dr hab. inż. Anatolij Płatonow, prof. PW
wygłosił referat 
"Niewykorzystane możliwości teorii informacji w projektowaniu systemów przesyłania sygnałów bez kodowania"