Polska Sekcja
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Region 8:Europa, Bliski Wschód i Afryka
pl

Oddziały studenckie

Konferencje

Konferencje w roku 2015:

IEEE TECHNICAL ACTIVITIES VOLUNTEER TRAINING WORKSHOP Pro-active volunteering in IEEE technical Communities and activities
September 24, 2015, Warszawa, Poland

CYBCONF 2015 - 2nd IEEE International Conference on Cybernetics
June 24-26, 2015, Gdynia, Poland
[zobacz]

SPA 2015 - IEEE SPA: Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications
September 23-25, 2015, Poznan, Poland
[zobacz]

ICMMI 2015 - International Conference on Man-Machine Interactions
October 06-09, 2015, The Beskid Mountains, Poland
[zobacz]

2015 PDeS - Programmable Devices and Embedded Systems
May 13-15, 2015, Kraków, Poland
[zobacz]

2015 MIXDES - 22nd International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits & Systems
June 25-27, 2015, Toruń, Poland
[zobacz]

2015 MEPS - Modern Electric Power Systems
July 06-09, 2015, Wrocław, Poland
[zobacz]

2015 ISNCC - International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation
June 15-18, 2015, Łagów, Poland
[zobacz]

2015 RoMoCo - 10th International Workshop on Robot Motion and Control
July 06-08, 2015, Poznań, Poland
[zobacz]

2015 ICMCIS - International Conference on Military Communications and Information Systems
May 18-19, 2015, Kraków, Poland
[zobacz]

2015 ICeND - Fourth International Conference on e-Technologies and Networks for Development
September 21-23, 2015, Łódź, Poland
[zobacz]

2015 CSCESM - Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media
September 21-23, 2015, Lodz, Poland
[zobacz]

2015 BDAS - Beyond Databases, Architectures and Structures
May 26-29, 2015, Ustron near Kraków, Poland
[zobacz]

2015 CN - International Science Conference on Computer Networks
June 16-19, 2015, Brunów Palace, Brunów near Lwówek Śląski, Poland
[zobacz]

EEEIC'2015 - 15 International Conference on Environment and Electrical Engineering
June 07-09, 2015, Rome, Italy
[zobacz]

Konferencje w roku 2014:

IS'2014 - The 2014 IEEE 7th International Conference Intelligent Systems
September 24-26, 2014. Warszawa, Poland
[zobacz]

SPA 2014 - IEEE SPA: Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications
September 22-24, 2014, Poznan, Poland
[zobacz]

CPEE'2014 - The 15th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering
September 09-12, 2014, Terchowa, Slovak Republic
[zobacz]

KNTWE'2014 - X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Systemy rozpoznania i walki elektronicznej
November 19-21, 2014, Paprotnia, Poland
[zobacz]

MS 2014 Measurement Systems in Research and in Industry
June 01-04, 2014, Łagów, Poland
University of Zielona Góra, Institute of Electrical Metrology
[zobacz]

ICETC'2014 The International Conference on Education Technologies and Computers
September 22-24, 2014, Łódź, Poland
[zobacz]

SME 2014 International Symposium on Electrical Machines
June 22-25, 2014. Szczawnica, Poland
Institute of Electromechanical Energy Conversion
Kraków University of Technology
[zobacz]

CN2014 Computer Networks
June 23-27, 2014. Brunów, Poland
Silesian University of Technology
[zobacz]

BDAS 2014 Beyond Databases, Architectures and Structures
May 28-31, 2014. Ustroń, Poland
Silesian University of Technology, Institute of Informatics
[zobacz]

DT'2014 10th International Conference on Digital Technologies
July 9-11, 2014. Zilina, Slovakia
University of Information Technology and Management in Rzeszow, Institute of Biomedical Informatics
[zobacz]

MWK'2014 Metrologia Wspomagana Komputerowo
May 27-30, 2014. Waplewo, Poland
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki
Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowe Centrum Metrologii

PVC 2014 XXII Annual Pacific Voice Conference
April 11-12, 2014. Kraków, Poland
Pacific Voice and Speech Foundation,
AGH University of Science and Technology
[zobacz]

Historia Polskiej Sekcji IEEE

Ważne daty z historii Polskiej Sekcji IEEE

Data Wydarzenia
listopad 2007 Prof. Modelski został wybrany na Dyrektora Regionu 8 IEEE na lata 2009-2010.
9-12 września 2007 Na Politechnice Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja IEEE Regionu 8 EUROCON 2007 "Computer as a tool".
październik 2004 Na posiedzeniu w Sztokholmie Prof. Józef Modelski zostaje wybrany "V-ce Chair for Technical Activities" w Zarządzie R8 IEEE.
maj 2004 Podpisano umowy o współpracy pomiędzy Polską Sekcją SPIE oraz Polską Sekcją IEEE.
kwiecień 2004 W dn. 22-24 kwietnia Polska Sekcja IEEE była gospodarzem posiedzenia Zarządu Regionu 8 IEEE w Krakowie.
czerwiec 2003 Podczas wizyty Prezydenta IEEE Arthura Winstona w Warszawie (20.04.2004) podpisano umowę o współpracy pomiędzy IEEE, SEP oraz PS-IEEE.
maj 2003 Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz Polską Sekcją IEEE (PS-IEEE).
styczeń 1997 PS IEEE otrzymuje sztandar z okazji 25-lecia działania.
17-20 czerwca 1996 Międzynarodowa konferencja IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE'96, zorganizowana przez Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW oraz IEEE Industrial Electronics Society.
29 luty 1996 Zmarł IEEE Life-Fellow prof. Adam Smoliński, inicjator i współzałożyciel PS IEEE, pierwszy Przewodniczący Polskiej Sekcji, członek Zarządu wszystkich dotychczasowych kadencji.
17-20 czerwca 1996 Międzynarodowa konferencja IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE'96, zorganizowana przez Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW oraz IEEE Industrial Electronics Society.
29 luty 1996 Zmarł IEEE Life-Fellow prof. Adam Smoliński, inicjator i współzałożyciel PS IEEE, pierwszy Przewodniczący Polskiej Sekcji, członek Zarządu wszystkich dotychczasowych kadencji.
5 stycznia 1995 Zarząd Główny IEEE powołał nowy polski Oddział (Chapter) Electron Devices.
20 wrzenia 1994 PS-IEEE i SEP przedłużyły Porozumienia o Współpracy na okres do 31 grudnia 1999 r.
6 grudnia 1973 PS IEEE i SEP zawarły porozumienie o współpracy na okres dwudziestu lat.
1 grudnia 1972 Powstanie Polskiej Sekcji IEEE, zarząd tymczasowy z prof. Adamem Smolińskim na czele.
Nota historyczna

Polska Sekcja IEEE została utworzona w dniu 1 grudnia 1972 roku. Akt utworzenia Sekcji był poprzedzony dłuższą pracą organizacyjną podjętą przez mgr Janusza Czamarskiego, wówczas sekretarza generalnego NOT-u. Przekazał on następnie opiekę nad Sekcją SEP-owi, którego prezesem był mgr Tadeusz Dryzek, a sekretarzem generalnym mgr Janina Sypniewska. Prace organizacyjne, przed formalnym powołaniem Polskiej Sekcji, powierzono latem 1972 roku Tymczasowemu Zarządowi w składzie: prof. Adam K. Smoliński - przewodniczący i doc. dr Zbigniew H. Czyż - sekretarz. Z ramienia SEP-u Sekcją opiekował się doc. dr Stanisław Grzybowski, członek Zarządu Głównego SEP.

W chwili tworzenia Sekcji było w Polsce 10-ciu członków. Byli to (w każdej grupie nazwiska w porządku alfabetycznym) -

członkowie sami opłacający składki:
   prof. nadzw. mgr Wiesław Barwicz,
   mgr inż. Tadeusz Ciborowski,
   doc. mgr inż. Antoni Czechowski,
   prof. zwycz. dr inż. Janusz Groszkowski,
   mgr inż. Jacek Karpiński,
   prof. dr Arkadiusz Piekara,
   prof. zwycz. dr inż. Adam K. Smoliński,

członkowie, których składki opłacał SEP:
   prof. dr hab. inż. Konrad Fiałkowski,
   doc. dr. inż Stanisław Grzybowski,
   doc. dr hab. inż. Andrzej Wojnar.

NOT i SEP postanowiły zapłacić składki za następnych 18-tu członków, w tym:

NOT - za profesorów i docentów:
   Krzysztofa Badźmirowskiego, Jerzego Dziedzica, Henryka Góreckiego, Władysława    Jarominka, Tadeusza Puchałkę, Jerzego Siwińskiego i Andrzeja Sowińskiego,

SEP - za profesorów i docentów:
   Zbigniewa Czyża, Jana Felickiego, Wacława Fiszera, Marka Jaczewskiego, Władysława    Latka, Władysława Majewskiego, Włodzimierza Moroza, Jana Nasiłowskiego, Bohdana    Paszowskiego, Władysława Pełczewskiego i Alfreda Świta.Podjęto starania, aby za następnych członków - przynajmniej do liczby 50-ciu, formalnie wymaganej do założenia Sekcji - zapłaciły ich macierzyste instytucje. W ten sposób mogła powstać Polska Sekcja IEEE. Następnie, 6 grudnia 1973 roku, została podpisana pierwsza dwuletnia umowa o współpracy pomiędzy SEP-em i IEEE. Sygnatariuszami byli ówcześni prezesi obydwu stowarzyszeń: Tadeusz Dryzek i Harold Chestnut. Umowa ta była potem wielokrotnie odnawiana i obecnie nadal obowiązuje. Od marca 1973 roku rozpoczęto też okresowe wydawanie INFORMACJI Polskiej Sekcji IEEE. W listopadzie 1973 roku Zarząd Główny IEEE zatwierdził pierwszy Regulamin ('Bylaws') Polskiej Sekcji. Z danych Regulaminu i interpretacji Reginalda Russela, ówczesnego dyrektora Regionu 8 IEEE (obejmującego Europę z Rosją i Bliski Wschód), wynikało, że kadencja Zarządu Sekcji będzie trwała do 30 czerwca 1975 roku, a potem Zarząd będzie wybierany na okresy dwuletnie rozpoczynające się z dniem 1-go lipca. Dopiero od roku 2001 nastąpiła zmiana. Kadencja Zarządu została przedłużona do 31 grudnia tego roku i według uaktualnionego Regulaminu Sekcji przyjęto, że kolejne dwuletnie kadencje będą się rozpoczynały się z dniem 1-go stycznia.

Kolejnymi przewodniczącymi Polskiej Sekcji IEEE, pełniącymi tę funkcję zazwyczaj po parę kadencji, byli profesorowie:

   Adam K. SMOLIŃSKI, 1.12.1972 - 30.06.1979 (6 i pół roku)

   Andrzej SOWIŃSKI, 1.07.1979 - 30.06.1983 (4 lata)

   Wiesław SERUGA, 1.07.1983 - 30.06.1989 (6 lat)

   Andrzej FILIPKOWSKI, 1.07.1989 - 30.06.1993 (4 lata)

   Zbigniew CIOK, 1.07.1993 - 30.06.1997 (4 lata)

   Ryszard JACHOWICZ, 1.07.1997 - 31.12.2001 (4 i pół roku)

   Marian P. KAŹMIERKOWSKI, 1.01.2002 - 31.12.2005 (4 lata)

   Andrzej PACUT, 1.01.2005 - 31.12.2009 (4 lata)

   Maciej OGORZAŁEK, 1.01.2010 - 31.12.2012 (3 lata, kadencja trwa)
Nadesłane przez prof. Zbigniewa H.Czyża, który pełnił funkcję sekretarza/skarbnika Sekcji od początku jej istnienia do 30.06.1999 roku, i nadto sekretarza Sekcji do 31.12.2001 roku (razem 29 lat). Prof. Czyż był też organizatorem/założycielem pierwszego Chapteru Sekcji (AP/AES/MTT Joint Chapter) w roku 1990.


Galeria z lat 1972 - 1990