Posiedzenie Zarządu Polskiej Sekcji IEEE i Przewodniczących Oddziałów

W dniu 27 stycznia 2017r odbyło się Posiedzenie Zarządu Polskiej Sekcji IEEE oraz Przewodniczących Chapterów.  Na posiedzeniu przedstawione zostały:

- sprawozdanie Przewodniczącego PS IEEE, prof. Mariusza Malinowskiego, podsumowujące działalność PS IEEE w w  2016,

- sprawozdania członków Zarządu w zakresie pełnionych przez nich funkcji,

- wyniki działalności poszczególnych Chapterów PS IEEE i Affiliation groups.