Materiały z corocznego posiedzenia Zarządu Polskiej Sekcji IEEE – 27.01.2017