Drugie Sympozjum Młodzi-Technika-Przemysł - MTP 2017

W dniach 9 – 11 marca 2017 r. studenci zrzeszeni w Student Branch IEEE i Akademickim Kole SEP działającymi przy Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, Komisji Młodzieżowej FSNT NOT w Szczecinie, przy współudziale IEEE Young Professionals, zorganizowali sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”. To już druga edycja ogólnopolskiego wydarzenia, którego głównym celem była kontynuacja współpracy i wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, stowarzyszeniowymi oraz szeroko pojętym przemysłem.

Tegoroczne sympozjum miało charakter multidyscyplinarny, a tematem przewodnim była energetyka odnawialna. Pierwszy dzień był otwarty. Zainaugurowała go Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – inż. Katarzyna Fijałkowska, a przybyłych gości przywitał gospodarz – Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, dr hab. inż Krzysztof Okarma, prof. nadzw. Wzięło w nim udział blisko 600 osób – uczniów i studentów ze szczecińskich szkół i uczelni technicznych oraz 30 młodych działaczy z całej Polski ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Student Branch IEEE. Sympozjum swoją obecnością uświetnili: - Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE – dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW, - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – dr inż. Piotr Szymczak, - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie – prof. dr hab. Piotr Niedzielski, - przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie: Prorektor ds. nauczania – dr inż. Agnieszka Deja, Dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM, - przedstawiciele władz ZUT w Szczecinie: Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni – prof. dr hab. inż. Stefan Domek oraz Prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman, - przedstawiciele Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie: Dziekan – dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw., Prodziekan ds. organizacji i rozwoju – dr hab. inż. Paweł Dworak, Prodziekan ds. studenckich – dr inż. Piotr Paplicki, Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski oraz Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni poprzedniej kadencji – prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka Wydarzenie zostało objęte: - patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, - patronatem branżowym przez „Spektrum”, „Przegląd Techniczny” oraz „Wiadomości Elektrotechniczne”, - patronatem medialnym przez Radio Szczecin oraz TVP Szczecin.

W harmonogramie pierwszego dnia tego wydarzenia znalazły się wykłady wygłoszone przez.: - dr inż. Patrycję Rogalską pt. Nowoczesne technologie fotowoltaiczne. Warunki rozwoju energetyki solarnej, - mgr. inż. Romana Rybaka pt. Rozwój e-motoryzacji, a infrastruktura ładowania, - dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, prof. PW, pt. Metody sterowania i topologie nowoczesnych przekształtników MSI dla odnawialnych źródeł energii, - mgr. inż. Piotra Gracę pt. IEEE Young Professionals. Jak budować swoją ścieżkę kariery z IEEE?, - dr inż. Magdalenę Klerę-Nowopolską pt. Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej – zmiany i tendencje, - mgr. inż. Pawła Prajzendanca pt. Analiza elektrowni wiatrowych oraz prezentacje partnerów biznesowych (ST3 Offshore, LM Wind Power oraz B&R Automatyka Przemysłowa), a także dyskusja na temat „Praktykant. Inwestycja czy obciążenie – o jakości praktyk odbywanych przez uczniów, studentów i absolwentów”.

Wydarzeniem towarzyszącym sympozjum były Targi Praktyk, które zostały zorganizowane już po raz trzeci na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. W foyer audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego gościliśmy naszych partnerów przemysłowych, którymi byli: Animex Foods, ASTOR, Avid Technology Poland, B&R Automatyka Przemysłowa, Bridgestone, brightONE, Elektrobudowa, Globallogic, KK Wind Solutions Polska, LM Wind Power, Marcontrel, Mobica Limited, NSG Group, RW Swiss Automation, SE Bordnetze Polska, ST3 Offshore, Urząd Komunikacji Elektronicznej, ENEA Oświetlenie oraz Północna Izba Gospodarcza. Firmy prezentowały profile swoich działalności i odpowiadały na pytania dotyczące programów praktyk.

Po raz kolejny zainteresowanie studentów tym wydarzeniem przerosło oczekiwania jego organizatorów. Uczestnicy nie tylko zadawali pytania, ale również chętnie przystępowali do rozwiązywania testów sprawdzających ich wiedzę w różnych dziedzinach. W badaniu potwierdzającym umiejętności w programowaniu w języku C, przygotowanym przez firmę GlobalLogic, bezkonkurencyjnym okazał się student III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka – Adam Gac, zdobywając aż 7 punktów na 10 możliwych! Autorzy otwarcie przyznali, że test był wyjątkowo trudny, a wiedza naszego studenta imponująca! Drugiego dnia sympozjum, 10 marca, odbyły się warsztaty i szkolenia techniczne przeprowadzone przez firmy: Energo-Complex, Sonel oraz KK Wind Solutions. Tego dnia nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu posterowego dla studentów na najlepszą pracę naukowo-badawczą. Nagrodą główną w konkursie był czytnik e-book, który zdobył student Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie – inż. Paweł Grochocki – za pracę pt. Badania maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi. Drugie miejsce uzyskał także student Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie – inż. Michał Grudziński – za pracę pt. System wykrywania nieprzepisowych manewrów w ruchu drogowym. Ostatniego dnia, 11 marca, uczestnicy udali się na wycieczkę po najciekawszych zakątkach Szczecina. Podsumowując trzy dni sympozjum należy przyznać, że zorganizowanie tego zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia było możliwe tylko przy doskonałej współpracy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu, którymi wykazali się młodzi naukowcy ze studenckich organizacji działających na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. Gratulujemy organizatorom tak znaczącego sukcesu!

Źródło: Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie (https://web.facebook.com/pg/wezut/photos/?tab=album&album_id=1453035094747204)
Zdjęcia: Rafał Głogowski