Złota Odznaka PTETiS dla Polskiej Sekcji IEEE

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej przyznało Polskiej Sekcjii IEEE Złotą Odznakę za wspieranie działalności i współdziałanie w zakresie upowszechniania i krzewienia elektrotechniki i elektroniki w Polsce