Wrocław

Podstawowe informacje

Oddział studencki IEEE na Politechnice Wrocławskiej powstał w 2003 roku, jako drugi po warszawskim działający w ramach Polskiej Sekcji IEEE.
Największym od kilku lat przedsięwzięciem Sekcji Studenckiej IEEE na Politechnice Wrocławskiej są Międzynarodowe Warsztaty Studenckie Fotonika i Mikrosystemy (International Students and Young Scientists Workshop Photonics and Microsystems), które w roku 2006 odbyły się w dniach 30 czerwca - 2 lipca we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Warsztaty są efektem trwającej już od ośmiu lat współpracy naukowej pomiędzy zaprzyjaźnionymi wydziałami Technische Universität Dresden (Electronics Technology Laboratory, Communications Departament) oraz Politechniki Wrocławskiej (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki).
Warsztaty te biorą udział w IEEE Conference Publication Program. Oznacza to, iż materiały konferencyjne wydane w formie książkowej uznane zostaną za publikację z cyklu IEEE Conference Proceedings, natomiast referaty w formie elektronicznej dostępne będą on-line w bazie IEEE Xplore. Warsztaty stanowiły w Regionie 8 jedną z niewielu imprez organizowanych przez Sekcje Studenckie IEEE o charakterze ściśle naukowym. Jej wyjątkowość polega również na tym, iż adresowane są głównie do młodych ludzi nauki i stanowią forum dla ich działalności w zakresie nowoczesnych nanotechnologii, optoelektoniki i mikrosystemów.
W tym roku Warsztaty po raz pierwszy w historii gościły grupę doktorantów z University of Sheffield przyjeżdżających w ramach programu spotkań pomiędzy młodymi naukowcami: British Council International Networking for Young Scientists meeting Photonics, Optoelectronics, Nanotechnology.

Strona WWW Oddziału

http://www.ieeesb.pwr.wroc.pl

Przewodnicząca

mgr inż. Joanna Prażmowska

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław tel.: +48 71 355 9866, wewn. 54 email: joanna.prazmowska@pwr.wroc.pl

Zastępca Przewodniczącej

mgr inż. Karolina Sieradzka

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław email: karolina.sieradzka@pwr.wroc.pl

Sekretarz

mgr inż. Barbara A. Werner

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław email: barbara.agnieszka.werner@pwr.wroc.pl

Skarbnik

mgr inż. Damian Wojcieszak

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław email: damian.wojcieszak@pwr.wroc.pl

Opieka nad stroną internetową

mgr inż. Joanna Prażmowska

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław email: joanna.prazmowska@pwr.wroc.pl

Opiekun Odziału Studenckiego

dr hab. inż. Sergiusz Patela

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław email: sergiusz.patela@pwr.wroc.pl

Mentor Oddziału Studenckiego

prof. Krzysztof Abramski

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław email: krzysztof.abramski@pwr.wroc.pl