Prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Białostockiej

Prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski, były Przewodniczący PS IEEE, otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Białostockiej.  Wyróżnienie to stanowi dowód najwyższego uznania środowiska za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej.  Przyznanie tej zaszczytnej godności akademickiej jest potwierdzeniem ogromnego autorytetu, jakim Pan Profesor cieszy się  w ośrodkach naukowych i akademickich zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej.  Jesteśmy z tego powodu szczególnie dumni, ponieważ od wielu lat Prof. M.P. Kaźmierkowski jest aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia i ambasadorem polskiej nauki na świecie. Życzymy Panu Profesorowi nieustannej twórczej energii w działaniu, pogody ducha oraz dalszych znakomitych osiągnięć naukowych.