Międzynarodowy Kongres Studencki IEEE we Lwowie

W dniach  30 czerwca – 2 lipca 2017 roku odbył się już po raz czwarty Europejski Kongres Studentów: Central European Student and Young Professionals Congress – CEuSYP 2017. Tym razem jako miejsce spotkania dla członków Międzynarodowego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE wybrano Lwów (Ukranina) gdzie swój udział zaznaczyli również reprezentanci z Polski.

Europejskie Kongresy Studenckie IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) mają za zadanie kształtować oraz rozwijać karierę przyszłych inżynierów. W kongresach tych  uczestniczą studenci oraz doktoranci nie tylko z Europy ale i często z całego świata. Głównym celem wyjazdu na tego typu wydarzenia jest wielopoziomowa integracja środowiska młodych inżynierów elektryków, elektroników i informatyków, nie tylko w sferze technicznej ale i społecznej. Ponadto, istnieje także możliwość doskonalenia umiejętności językowych oraz poznawania kultury innych krajów. Dotychczas odbyły się one w Linz (2011), Opolu (2013) oraz Zagrzebiu (2015). 

W tegorocznym kongresie CEuSYP 2017 we Lwowie uczestniczyli  studenci oraz doktoranci z różnych europejskich ośrodków naukowych. Czwarta edycja zgromadziła ok. 50 uczestników, a w tym 14 reprezentantów z Polski: Opola, Szczecina, Krakowa i Lublina. Podczas kongresu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach plenarnych, warsztatach z zakresu umiejętności miękkich oraz warsztatach technicznych w siedzibach firm Luftronix, LITS i Betalab. Oprócz tego Anna Kolenda i Adrian Lipowski (Opole) oraz Paweł Grochocki (Szczecin) zaprezentowali swoje Oddziały Studenckie IEEE wygłaszając referaty podczas sesji Lightning Talks. Z kolei Piotr Graca, z ramienia Komitetu IEEE Region 8 przedstawił prezentację pt. „IEEE Awards – Be on the Top. Inspire Others” zachęcając tym samym do aktywności studenckiej w szeregach tej organizacji. Tradycyjnie, dopełnieniem programu były wieczorne spotkania integracyjne. Zorganizowano dla uczestników uroczystą kolację w jednej z wież Lwowskiej Cytadeli oraz tzw. „wieczór wielokulturowy”, gdzie reprezentanci z poszczególnych państw mieli możliwość zaprezentowania swoich narodowych specjałów i kultury.

Autorzy:
Anna Kolenda,
Przewodnicząca IEEE Opole Student Branch
Piotr Graca, Przewodniczący Young Professionals AG - IEEE Poland Section