ICTON 2017 "International Conference on Transparent Optical Networks"

W dniach 2-6 lipca 2017 roku odbyła się w Gironie, Hiszpania 19. konferencja ICTON (icton2017.udg.edu). ICTON (International Conference on Transparent Optical Networks) wraz z sympozjami i warsztatami towarzyszącymi to konferencja poświęcona sieciom optycznym oraz zaawansowanym materiałom i systemom fotonicznym. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Łączności, Polska (Prof. Marian Marciniak), Universitat de Girona, Katalonia (Prof. José L. Marzo) i Universitat Politècnica de Catalunya, Katalonia (Prof. Ramon Vilaseca i Prof. Josep Solé Pareta) oraz IEEE Photonics Society Poland Chapter, Polska (Prof. Dominik Dorosz).

ICTON jest nie tylko doskonałym forum do prezentacji najnowszych wyników badań, ale też pozwala na nawiązanie cennych kontaktów w środowisku naukowym. Ponad 450 uczestników konferencji z 42 krajów miało okazję przedstawić wyniki swoich badań w obszarze szeroko rozumianej fotoniki. Referaty plenarne zostały wygłoszone przez Franka Koppensa – „Graphene Flagship: From lab to society” i Ioannisa Tomkosa – „New frontiers in optical communication networking”. Nagrody za najlepsze artykuły dla młodych naukowców zostały przyznane Laurze Martín Gonzalez (CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Castelldefels) w kategorii Sieci, Mateuszowi Mądremu (Politechnika Wrocławska) w kategorii Komponenty i Asifowi Iqbalowi (Aston Univeristy) w kategorii Materiały i zjawiska fotoniczne. Program socjalny obejmował między innymi pokaz ludowych tańców katalońskich (https://www.youtube.com/watch?v=JYLDaXZzpzE) oraz wycieczkę do Muzeum Salvadora Dali w pobliskim Figueres. Następna jubileuszowa 20. konferencja ICTON odbędzie się w Bukareszcie, Rumunia w dniach 1-5 lipca 2018 roku.

 (Zdjęcia dzięki uprzejmości: Cecilia Avila, Edyta Biernacka, Dan Maron i Pere Vila)