Computer Society C-016 - archiwum aktualności 2016

Poland Section of IEEE Computer Society Chapter C16

Archiwum aktualności 2016:

Grudzień 2016: 

Polski Oddział IEEE Computer Society zaprasza do zgłaszania materiałów a później do udziału w odbywającej się w dniach 10-13 września 2017 r. w Lublinie cyklicznej konferencji PPAM (International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics). Konferencja PPAM 2017 to już dwunasta edycja tego wydarzenia. Obejmie tematykę obliczeń równoległych i rozproszonych, teorię i rozwiązania aplikacyjne, a także zagadnienia matematyki stosowanej. Nacisk zostanie położony na modele, algorytmy i narzędzia programowe, które ułatwiają sprawne i wygodne wykorzystanie nowoczesnych równoległych i rozproszonych architektur komputerowych.

Konferencja PPAM odbywa się w cyklu dwuletnim a jej początki sięgają roku 1994. Materiały konferencyjne publikowane są przez Springera w serii Lecture Notes in Computer Sciences (LNCS). Dwunasta edycja konferencji PPAM odbędzie się w Lublinie, największym mieście wschodniej Polski nad Wisłą, ośrodku akademickiim i kulturalnym, dumnym ze swojej bogatej historii i malowniczego Starego Miasta.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów, które powinny dotrzeć do Organizatorów do 21 kwietnia 2017 roku. Szczegóły dotyczące trybu zgłaszania oraz tematyki można znaleźć na stronie konferencji.
Paździenik - Grudzień 2016: 

26 października 2016 r. od 10:00 startuje druga edycja INTERNET ACADEMY Poland. Misją Akademii jest pogłębianie wiedzy o Internecie oraz wzbudzanie zainteresowania różnymi aspektami wirtualnej przestrzeni… u wszystkich! W tej edycji Akademia Internetowa organizowana będzie przy współpracy: Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Oddziału IEEE Computer Society.

Pierwsze spotkanie: 26 października 2016 r., Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), godz. 10.00–12.00. Godziny i miejsce pozostaną niezmienne dla kolejnych spotkań.

Tematyka wykładów pierwszego spotkania:
  • Prywatność w sieci. Najważniejsze sprawy sądowe na świecie (Artur Piechocki – Radca Prawny, AP Law)
  • Przyszłość pracy między „uberyzacją” a automatyzacją (Michał Paliński – Analityk, DELab UW)

Tematyka wykładów drugiego spotkania (16 listopada 2016):

  • Cyfrowa rewolucja – szansa czy zagrożenie dla najmłodszych? (Anna Rywczyńska / Polskie Centrum Programu Safer Internet / NASK)
  • Darknety – jak ciemna jest ciemna strona Internetu? (Michał „rysiek” Woźniak, PLUG)

Tematyka wykładów trzeciego spotkania (23 listopada 2016):

  • Otwarte dane. Fundament czy fasada nowoczesnego państwa? (Krzysztof Izdebski, Fundacja e-Państwo)
  • Gry video on-line – naruszenie praw własności intelektualnej (wybrane przykłady) (Ireneusz Matusiak, PIIT)

Tematyka wykładów czwartego spotkania (7 grudnia 2016):

  • Dlaczego internauci kupują tam, gdzie kupują? (Artur Gąsiorkiewicz, Politechnika Warszawska)
  • Dystrybucja elektroniczna – kiedy produkt jest kodem (Michał Chodorek, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy)

Na stronach Akademi Internetowej można znaleźć pełny harmonogram drugiej edycji INTERNET ACADEMY Poland a szczegóły dotyczące wykładów pierwszego spotkania publikuje strona Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Każdy użytkownik i entuzjasta Internetu mile widziany.

Internet Academy Poland

Paździenik 2016: 

Konferencję FedCSIS 2016 mamy już za sobą, co oznacza że rozpoczynamy organizację konferencji FedCSIS 2017, która odbędzie się w Pradze w dniach 4-7 września 2017. FedCSIS to multikonferencją i jest miejscem dla wielu wydarzeń: konferencji, sympozjów, warsztatów i sesji specjalnych. Organizatorzy naukowej multikonferencji FedCSIS 2017, w tym Polski Oddział IEEE Computer Society, zapraszają do zgłaszania tematów sesji, potoków tematycznych, warsztatów i innych wydarzeń, które mogą się składać na program konferencji. Czas trwania wydarzeń może obejmowac od pół dnia do trzech dni. Szczegóły w Call for Events przygotowanym przez Organizatorów.

FedCSIS MulticonferenceZapraszamy do nadsyłania materiałów na planowaną na drugą połowę listopada 2016 Międzynarodową Konferencję Naukową „Technologie Informacyjne w Zarządzaniu” ICoITiM (International Conference on Information Technologies in Management), w organizację której włączyła się Polski Oddział IEEE Computer Society. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z połączeniem biznesu, zarządzania i informatyki, jak przetwarzanie danych na potrzeby zarządzania czy zarządzanie projektami IT. Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36, Sala F202, II piętro). Więcej szczegółów na stronie konferencji. Z powodu nieprzewidzinaych okoliczności ternim konferencji został przesunięty na 27 stycznia 2017.

ICoITiM (International Conference on Information Technologies in Management) 20164 października 2016 r. od godz. 18:00 zapraszamy do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej na Październikowy Klub Informatyka współorganizowany przez Odział Mazowiecki PTI, Sekcję Bezpieczeństwa Informacji PTI, Polski Oddział IEEE Computer Society, Centrum Informatyzacji PW oraz Wydział Zarządzania PW. Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej (IK), czyli tej części infrastruktury naszego kraju, która ma zapewnić utrzymanie niezbędnych funkcji publicznych.
Wrzesień 2016: W dniach 29-30 września 2016 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie odbędzie się XXII Forum Teleinformatyki pod hasłem „Państwo w cyberprzestrzeni - od izolacji do współdziałania”. IEEE Computer Society Poland Chapter będzie patronem nocnego panelu pt. „NOC ARCHITEKTÓW – ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ”, INTERNET RZECZY - CZYLI CZAS NA PODZIAŁ WŁADZY. Sesja poświęcona będzie swobodnemu i nieskrępowanym ograniczeniami czasowymi „zgłębianiu” istoty fenomenu ostatnich lat, czyli internetu rzeczy. Coraz bardziej bowiem zasadne staje się pytanie – czy jeszcze wszechwładnie rządzimy światem?. Serdecznie zapraszamy. Kompletny program Forum na stronie Forum Teleinformatyki.

XXII Forum Teleinformatyki

Sierpień 2016: Zarząd sekcji polskiej oddziału komputerowego IEEE C16 serdecznie zaprasza współorganizowaną przez Sekcję konferencje FedCSIS 2016, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 11-14 września 2016. Multikonferencja FedCSIS jest miejscem dla wielu wydarzeń: konferencji, sympozjów, warsztatów i sesji specjalnych. Każde z wydarzeń może być uruchomione na dowolny okres czasu w podanym terminie trwania konferencji (od pół dnia do trzech dni). FedCSIS stanowi platformę dla wydarzeń gromadzących badaczy, praktyków i środowiska akademickie. Jest organizowane by przedstawić i omówić pomysły, wyzwania oraz potencjalne rozwiązania aktualnych i pojawiających się tematów związanych z badaniami i praktyką w systemach informatycznych i informacyjnych. Od 2012 roku materiały z konferencji FedCSIS są indeksowane w Web of Science. Więcej szczegółów na stronie konferencji.

FedCSIS Multiconference