Szczecin

Podstawowe informacje

Pierwszym członkiem IEEE w regionie zachodniopomorskim był dr inż. Piotr Szymczak, obecny Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To z Jego inicjatywy w 1997 r. do szeregów IEEE wstąpili kolejni nauczyciele akademiccy i studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej.

Podczas I Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (21-23 listopada 1997 r.), które zorganizowało Akademickie Koło SEP w Szczecinie, postanowiono założyć IEEE Student Branch na Politechnice Szczecińskiej. W maju 2003 r. starania w tym kierunku z sukcesem zakończył ówczesny Prezes Student Branch Bartłomiej Stankiewicz wraz z kolegami z Zarządu. Nowoutworzone Koło o nazwie Oddział Studencki "The Institute of Electrical and Electronics Engineers" przy Politechnice Szczecińskiej zostało wpisane do rejestru organizacji i stowarzyszeń studenckich w dniu 30 maja 2003 roku. 14 września 2005 r. zostało oficjalnie zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych jako "Szczecin University of Technology Student Branch".

Po warszawskim i wrocławskim jest to trzeci najstarszy oddział studencki IEEE w Polsce. Podczas wielu lat działalności przez Student Branch przewinęło się wielu członków, którzy niejednokrotnie uzyskiwali wyróżnienia i nagrody. Można do nich zaliczyć między innymi stypendia Ministra Edukacji i Sportu oraz Zarządu Głównego SEP. Obecna nazwa Koła brzmi: IEEE Student Branch ZUT Szczecin, a funkcję opiekuna pełni mgr inż. Paweł Prajzendanc.

Profil Facebook Oddziału

https://www.facebook.com/IEEESzczecin/

Przewodniczący

inż. Karol Mazaraki

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: karolmazaraki@gmail.com 

Zastępca Przewodniczącego

Rafał Pstrokoński

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: rafal-pstrokonski@zut.edu.pl

Sekretarz

Patryk Gębicki

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: patryk.gebicki.pg@gmail.com

Skarbnik

inż. Jakub Cieślak

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: c.jakub96@gmail.com

Członek Zarządu

Krzysztof Baradziej

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: krzysiekbaradziej@gmail.com

Opiekun Oddziału Studenckiego

mgr inż. Paweł Prajzendanc

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: pawel.prajzendanc@gmail.com
 

Mentorzy Oddziału Studenckiego

mgr inż. Katarzyna Trela

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: katarzyna.fijalkowska.pl@ieee.org

mgr inż. Paweł Grochocki

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
email: pawel.grochocki.pl@ieee.org