II edycja konkursu na Nagrodę PS IEEE „Service Award”

Kapituła Nagrody PS IEEE „Service Award” przypomina o możliwości ubiegania się o Nagrodę PS IEEE „Service Award”. Wnioski w II edycji Konkursu przejmowane są do 30 października 2017r. Regulamin Konkursu oraz formularz wniosku o nadanie Nagrody Polskiej Sekcji IEEE „Service Award” dostępny jest pod adresem http://ieee.pl/?q=node/88. Przypominamy, że prawo do składania Wniosku (na oficjalnym formularzu) mają członkowie  PS IEEE ze stopniem nie niższym niż Senior Member. Wniosek może dotyczyć tylko członka PS IEE, a każdy Wniosek powinien być podpisany przez 1 członka PS IEEE jako Wnioskodawcy  i 2 innych członków PS IEEE rekomendujących tę kandydaturę, z których przynajmniej jeden musi posiadać stopnień nie niższy Senior Member.