Międzynarodowa Wystawa i Konferencja "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946" oraz III Międzynarodowa Konferencja poświęcona profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym.

W dniu 8 listopada odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946" oraz III Międzynarodowa Konferencja poświęcona Profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym. Wydarzenie było organizowane wspólnie przez SEP i PS IEEE. Więcej szczegółów moźna znaleźć na stronach

http://radom.wyborcza.pl/radom/5,35216,22620359.html?i=1 

http://www.sep.radom.pl/index.php/2-uncategorised/164-poszukujemy-pamiat...

http://www.elektrownia.art.pl/?(08.11.2017-31.01.2018)-poczatki-elektryfikacji-polskich-miast-elektrownia-miejska-w-radomiu-1901-1956,591