Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE

Konkurs został rozstrzygnięty!

 

Uprzejmie informujemy, że w pierwszej edycji konkursu Laureatami zostali:

 • Pan Mateusz Ziarko, za pracę pt. "Analiza metod klasyfikacji przepływów w sieciach SDN z wykorzystaniem filtrów Blooma", Katedra Telekomunikacji AGH

 • Panowie Krzysztof Szczęsny i Jan Twardowski, za dwuosobową pracę pt. "Algorytm do wyznaczania pozycji i orientacji obiektu na podstawie sekwencji wideo", Katedra Telekomunikacji AGH

 • Pan Tomasz Motyka: „Metoda strumieniowania wideo z wykorzystaniem mgły obliczeniowej zrealizowanej przy użyciu platformy Hadoop”, Instytut Telekomunikacji PW

 • Pan Michał Ziółkowski: „Skalowalna platforma analityczna na bazie klastra Raspberry PI”, Instytut Telekomunikacji PW

 • Pan Bartosz Paszkiewicz, za pracę pt. "Czterowirnikowy bezzałogowy statek powietrzny w układzie V", Instytyut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu

 • Pan Bartosz Moszczyński, za pracę pt. "System zarządzania relacjami z klientami firmy handlowej", Instytyut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu

 

Ponadto firma Intel przyznała wyróżnienia w postaci udziału w spotkaniu technologicznym w Monachium - Hackathon TECHFEST, które otrzymują:

 • Pan Paweł Donath, za pracę pt. "Niskopoziomowa implementacja wytrenowanej sieci neuronowej", Katedra Telekomunikacji AGH

 • Pan Mateusz Wojciechowski: „Realizacja wyświetlacza peryferyjnego jako obiektu Internetu Rzeczy”, Instytut Telekomunikacji PW

 • Pan Jakub Fajkowski: „System rozpoznawania mowy dla języka polskiego oparty na pakiecie Kaldi”, Instytut Telekomunikacji PW

 • Pan Michał Żuk, za pracę pt. "System rejestrujący przyjęcia magazynowe w firmie Lacroix Electronics", zrealizowaną pod opieką mgr inż. Marzanny Skowrońskiej, Instytyut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu

 

Gratulujemy Laureatom i osobom wyróżnionym oraz ich Promotorom, ale także wszystkim uczestnikom konkursu!

Dziękujemy firmie Intel za wspieranie zaangażowanych i pracowitych studentów!

 

Dziękujemy również wszystkim członkom komisji konkursowych: przedstawicielom IEEE, przedstawicielom firmy Intel oraz nauczycielom, którzy są gotowi poświęcać swój czas na działania wspierające ambitnych studentów.

 

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej, 14 marca, w ramach "Combined Cybersecurity and AI seminary".

 

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

 

19.02.2018 r.

Miło nam poinformować o uruchomieniu pierwszego konkursu na najlepsze prace dyplomowe!

W pierwszej edycji do konkursu przystąpią absolwenci następujących uczelni:

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
- Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Telekomunikacji,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego.

Polska Sekcja IEEE jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Fundatorem nagród jest firma Intel, która ufundowała sześć nagród równorzędnych (dwie dla każdej uczelni):

 • udział w międzynarodowym corocznym spotkaniu technologicznym w Monachium - Hackathon TECHFEST na uniwersytecie TUM (wraz z transportem)
 • urządzenie Intel® Movidius™ Neural Compute Stick - rewolucyjne, efektywne i łatwe w użyciu rozwiązanie służące do rozwoju rozwiązań opartych o sieci neuronowe (https://developer.movidius.com)

Ponadto firma Intel zapewnia wybranym uczestnikom Konkursu tzw. „szybką ścieżkę” aplikowania do programu 3-miesięcznych staży letnich bądź na ofertę pracy (opcja jest ważna przez 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu i zależna od aktualnych ofert staży i pracy). W przypadku stażu wymagane jest posiadanie statusu studenta.

Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko! W Konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe ocenione przez recenzentów na ocenę bardzo dobrą.

Wyniki konkursu poznamy już w marcu!

Regulaminy konkursu dla poszczeególnych uczelni dostępne są w następujących odnośnikach:

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panią dr Katarzyną Wasielewską, email: k.wasielewska@ieee.org

 

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.