2017 Region 8 Outstanding Medium Section Award

Polska Sekcja  na ostatnim posiedzeniu Regionu 8 IEEE w Atenach  (09.03.2018) otrzymała „2017 Region 8 Outstanding Medium Section Award”. Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, które docenia wysiłek wszystkich członków naszej sekcji w rozwoju i integracji środowiska naukowo-technicznego przez ostatnie lata. Nasza sekcja wykazała się dużą aktywnością w wielu ważnych obszarach tj. działalność naukowa oddziałów, seminaria, konferencje, współpraca z innymi organizacjami technicznymi, działalność studencka, Young Professionals i    

Dziękuję Państwu za aktywność i ciągłe wspieranie naszej organizacji.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Malinowski

Przewodniczący PS IEEE