Podpisanie listu intencyjnego z WEAiI - Politechnika Opolska

W dniu 6 marca 2018 roku, na zakończenie XXVIII Opolskich Dni Elektryki, doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAiI) Politechniki Opolskiej oraz Polską Sekcją IEEE.

List intencyjny podpisali: dziekan WEAiI prof. Tomasz Boczar, przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW oraz opiekun IEEE Opole SB dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO. Podpisanie miało uroczystą oprawę, w ramach której przedstawiono treść listu intencyjnego oraz strukturę i działalność IEEE na świecie i w Polsce.

W wyniku podjętej współpracy Polska Sekcja IEEE wyraża chęć:

  • promowania w Polsce i zagranicą wydarzeń organizowanych przez IEEE Opole Student Branch – studentów i doktorantów WEAiI Politechniki Opolskiej,
  • zapraszania IEEE Opole Student Branch do współpracy przy organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń IEEE,
  • wspierania i dofinansowania wydarzeń popularnonaukowych organizowanych przez IEEE Opole Student Branch,
  • dofinansowania wyjazdów członków IEEE Opole Student Branch na międzynarodowe kongresy studenckie IEEE,
  • kontynuowania dofinansowania do dwóch pierwszych składek nowych członków studenckich IEEE.

Z kolei Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej wyraża chęć:

  • promowania organizacji IEEE oraz modelu działania IEEE Opole Student Branch jako interdyscyplinarnej platformy zrzeszającej studentów i doktorantów WEAiI Politechniki Opolskiej, a zwłaszcza studentów – członków Kół Naukowych WEAiI,
  • wspierania i dofinansowania projektów studenckich realizowanych przez IEEE Opole Student Branch jak i udziału studentów w wydarzeniach organizowanych przez IEEE,
  • bezpłatnego udostępniania sal dydaktycznych do organizacji spotkań oraz wydarzeń naukowych i popularnonaukowych pod patronatem IEEE.

Należy zaznaczyć, że działalność IEEE Opole SB przy Politechnice Opolskiej trwa już ponad 10 lat, a podpisanie listu jest kolejnym kamieniem milowym w tej działalności i niewątpliwie otwiera, w kolejnej dekadzie, nowe ścieżki rozwoju oparte na ścisłej współpracy z WEAiI.

Źródło: https://wu.po.opole.pl/wspolpraca-weaii-ieee/
Zdjęcia: Anna Kolenda