Sukces Young Professionals Polskiej Sekcji IEEE

Corocznie Komitet Globalny IEEE Young Professionals (YP) przyznaje prestiżową, międzynarodową nagrodę: “IEEE Young Professionals Hall of Fame Award”, której celem jest wyróżnienie najlepszych grup młodych profesjonalistów w IEEE. W tegorocznej edycji konkursu laureatami nagrody zostali członkowie Young Professionals Polskiej Sekcji IEEE.

Wniosek o nagrodę 2018 IEEE Young Professionals Hall of Fame Award składał się z kilku punktów. Należało wykazać witalność grupy (mierzoną ilością i jakością zorganizowanych wydarzeń), współpracę z innymi jednostkami IEEE (Societies lub Society Chapters), podejmowanie działań z przemysłem i środowiskiem akademickim oraz wdrażanie nowych pomysłów, które pozwalają na rozwój lokalnej społeczności IEEE, w szczególności studentów i młodych profesjonalistów.

Trud i zaangażowanie członków Young Professionals Polskiej Sekcji IEEE w realizacji swoich strategicznych celów oraz organizowaniu wydarzeń IEEE w 2017 roku został doceniony przez Komitet Globalny YP. Spośród 15 nadesłanych nominacji z całego świata Komitet wyłonił wyróżniające się grupy młodych profesjonalistów z następujących jednostek organizacyjnych IEEE:

  • Poland Section (Region 8)
  • Bahia Section (Region 9)
  • Power Electronics Society
  • Power and Energy Society

Tym samym, Young Professionals Polskiej Sekcji IEEE należy do czwórki - elity najprężniej rozwijających się grup w IEEE oraz wyróżnia się na tle IEEE Regionu 8.

Gala wręczenia nagród, połączona z uroczystą kolacją, miała miejsce w dniu 26 lipca 2018 podczas IEEE R8 Students and Young Professionals Congress - SYP 2018 w zabytkowym pałacu Palácio da Bolsa w Porto, w Portugalii.

Zarząd Young Professionals Polskiej Sekcji IEEE składa serdeczne podziękowania prof. Mariuszowi Malinowskiemu (Przewodniczącemu Polskiej Sekcji IEEE) za wsparcie i pomoc w realizacji strategicznych zadań YP. Specjalne podziękowania kierowane są również do Przewodniczących Oddziałów Technicznych (Society Chapters) oraz Oddziałów Studenckich (Student Branches) za zaangażowanie w kreowaniu wspólnych inicjatyw, z nadzieją na dalszą owocną współpracę.

Piotr Graca, Przewodniczący Young Professionals AG - IEEE Poland Section
Zdjęcia: Komitet Organizacyjny IEEE SYP 2018