Prof. Józef Modelski został "Honorary Life Member of MTT Society"

Prof. Jozef Modelski zostal wybrany " Honorowym Czlonkiem IEEE- MTT (IEEE Microwave Theory and Techniques) Society ". Jest to najwyższe wyrożnienie nadawane przez IEEE MTT Society. W historii stowarzyszenia nadano ten tytul tylko 16 czlonkom MTTS.

W imieniu PS IEEE gratulujemy Prof. Modelskiemu sukcesu i uznania jego zasług w rozwój IEEE Microwave Theory and Techniques Society.

.