Wyniki Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2019

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe za nami!

Polska Sekcja IEEE była Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Firma Intel ufundowała następujące nagrody:

 • Nagroda I - Intel® RealSense™ Tracking Camera T265
 • Wyróżnienie - Intel Neural Compute Stick 2 powered by the Intel™ Movidius™ X VPU

Miło nam zaprezentować listę Laureatów oraz Opiekunów ich prac dyplomowych.

 

 

 

 

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Automatyka i robotyka

 • Nagroda I – Jakub Wieczorek za pracę pt. „Projekt systemu dynamicznego pozycjonowania i systemu referencyjnego do regulacji pozycji modelu pływającej platformy wiertniczej” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Patryka Chaber
 • Wyróżnienie – Piotr Puton za pracę pt. „Opracowanie systemu cyfrowego realizującego sterownik PLC w oparciu o układy FPGA. Implementacja oprogramowania narzędziowego do realizacji programów wykonawczych" zrealizowaną pod opieką mgr. inż. Andrzeja Wojtulewicza

Elektronika

 • Nagroda I – Mateusz Bieniek za pracę pt. „Mikroprocesorowy sterownik scalonego interrogatora optoelektronicznego” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Sławomira Szostaka
 • Wyróżnienie – Łukasz Szymaniuk za pracę pt. „Detekcja zmian nowotworowych w obrazach histopatologicznych metodami cyfrowego przetwarzania obrazów" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Grzegorza Nieradkę
 • Wyróżnienie (dyplom) – Małgorzata Sawicka za pracę pt. „Łącze światłowodowe do przesyłania sygnałów w.cz.: 352 MHz i 704 MHz" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Krzysztofa Czubę

Informatyka

 • Nagroda I – Damian Chiliński za pracę pt. „Implementacja semantycznego systemu plików” zrealizowaną pod opieką mgr. inż. Waldemara Grabskiego
 • Wyróżnienie – Karol Chęciński za pracę pt. „Wykrywanie wypowiadanych haseł z wykorzystaniem sieci neuronowych" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Pawła Wawrzyńskiego
 • Wyróżnienie (dyplom) – Krzysztof Falcman za pracę pt. „Zastosowanie urządzeń typu beacon w systemach pozycjonowania wewnątrzbudynkowego" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Roberta Bembenika         

Telekomunikacja

 • Nagroda I – Witold Pręcikowski za pracę pt. „Wykrywanie oraz klasyfikacja złośliwego oprogramowania na urządzenia mobilne z systemem Android bazująca na analizie sekwencji wywołań metod wirtualnych” zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka
 • Wyróżnienie – Adam Krupa za pracę pt. „Zwiększenie poziomu zabezpieczenia samochodu przy użyciu smartfona" zrealizowaną pod opieką mgr. inż. Henryka Kułakowskiego
 • Wyróżnienie (dyplom) – Marek Pankowski za pracę pt. „Giełda tokenów w standardzie ERC20 oparta na zdecentralizowanej sieci Ethereum Blockchain" zrealizowaną pod opieką mgr inż. Danuty Ojrzeńskiej-Wójter 

                           

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki

 • Nagroda I – Emanuel Zawodnik za pracę pt. „Napięcia powrotne w obwodach dwuczęstotliwościowych” zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Marcina Szewczyka
 • Wyróżnienie – Karol Szkudlarz za pracę pt. „Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania domu jednorodzinnego w całości z hybrydowego systemu OZE" zrealizowaną pod opieką mgr. inż. Marcina Kopyt

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

 • Nagroda I – Adrian Szewczyk za pracę pt. „Rozpoznawanie gestów na przykładzie gry papier, kamień, nożyce” zrealizowaną pod opieką mgr. inż. Marka Wdowiaka
 • Wyróżnienie – Marcin Jurczak za pracę pt. „Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Marcina Kołodzieja
 • Wyróżnienie (dyplom) – Piotr Winiarski za pracę pt. "Autonomiczny robot sportowy podążający za linią" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Marcina Kołodzieja

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

 • Nagroda I – Michał Bogacz za pracę pt. „Opracowanie konstrukcji mechanicznej i systemu sterowania dla 5-cio osiowego manipulatora z wykorzystaniem procesora NI myRIO” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Szymona Piaseckiego
 • Wyróżnienie – Tomasz Korniluk za pracę pt. „Opracowanie  bezprzewodowego modułu czujnika do pomiaru zanieczyszczeń powietrza" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Olszewskiego
 • Wyróżnienie (dyplom) – Mikołaj Koszel za pracę pt. "Cyfrowo-analogowy sterownik jednofazowego falownika mostkowego" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Piotr Grzejszczaka

 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • I nagroda – Luiza Leszkowska za pracę pt. "Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa
 • Wyróżnienie – Dawid Michałowski za pracę pt. "Stacja do analizy wybranych zanieczyszczeń powietrza miejskiego w warunkach nielaboratoryjnych" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Krzysztofa Bikonis

 

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

Automatyka i robotyka

 • Nagroda – Piotr Maciejewski, Kacper Podbucki, Jakub Suder za pracę pt. „Platforma pomiarowa do badania jakości działania lamp lotniskowych” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Tomasza Marciniaka
 • Wyróżnienie – Michał Bladowski, Marcin Grenz za pracę pt. „Piec do wygrzewania i lutowania rozpływowego elementów SMD i BGA" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Pawła Pawłowskiego

Informatyka oraz Bioinformatyka

 • I Nagroda – Adam Czyżewski, Marcin Konieczny, Faustyna Krawiec za pracę pt. „A System for automatic anomaly detection in X-ray diffraction images” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Dariusza Brzezińskiego
 • Wyróżnienie – Michał Żurkowski za pracę pt. „New method for pseudoknot identication” zrealizowaną pod opieką dr hab inż. Marty Szachniuk

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

 • I nagroda – Anna Rysicka za pracę pt. "Internetowy serwis sprzedaży grafik wektorowych" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Jerzego Buriaka
 • Wyróżnienie – Dawid Mienik za pracę pt. "Recursive model adaptation – algorytm adaptacji uczenia maszynowego w oparciu o dane statystyczne dla lokalnych wzorców binarnych" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Henryka Olszewskiego
 • Wyróżnienie (dyplom) – Aleksandra Meuś oraz Karol Kabecki za pracę pt. "System oprogramowania do analizy i wizualizacji parametrów energii wytworzonych przez elektrownie" zrealizowaną pod opieką mgr inż. Darii Rybarczyk

 

Serdeczne gratulacje!