IV Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.”

IV Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.” (MTP) odbyło się w dniach 7 – 10 marca 2019 roku w budynku Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego organizacji podjęły się: Akademickie Koło SEP przy WE ZUT oraz IEEE Student Branch Szczecin przy dużym wsparciu władz Wydziału. Wzięły w nim udział 3 środowiska: techniczne – reprezentowane przez władze i przedstawicieli akademickich, a także zaproszonych prelegentów; młodzieżowe – w skład którego wchodzili studenci i uczniowie szkół średnich oraz przemysłowe – reprezentowane przez przedstawicieli firm. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin, SEP, IEEE, IEEE Young Professionals Poland, FSNT NOT Regionu Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Morskiej, Wydziału Elektrycznego ZUT, Parlamentu Samorządu Studentów ZUT, Zarządu Samorządu Studentów AM oraz Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego ZUT. Patronatem medialnym wydarzenie objęło czasopismo „Spektrum SEP”, TVP 3 oraz Radio Szczecin.

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczęto od uroczystej inauguracji, podczas której przywitano przybyłych gości. Słowo do uczestników wygłosili m.in. prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni ZUT prof. Stefan Domek, dziekan WE  dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, wiceprezes Oddziału Szczecińskiego SEP Jerzy Ciaś, prezes zarządu FSNT NOT Szczecin – prof. Piotr Niedzielski, Wicedyrektor Regionu 8 IEEE – Maciej Borówka, a skarbnik Oddziału Szczecińskiego SEP dr inż. Marcin Wardach odczytał list Prezesa SEP Piotra Szymczaka skierowany do uczestników konferencji.

Inauguracyjny wykład pt. „Alternatywne źródła energii – nowe wyzwania dla systemu elektroenergetycznego” poprowadził dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT skupiając się na często pomijanych aspektach użytkowania alternatywnych źródeł energii. Następnie prezentację dotyczącą swojej działalności oraz czekających wyzwań  przedstawił główny partner wydarzenia – firma GlobalLogic. Tuż po przerwie Aneta Plewka i Wioleta Plewka poprowadziły panel dyskusyjny nt. „Motywacja w pracy/organizacji – slogan dla młodych czy konsekwentne działanie”. W gronie ekspertów podczas panelu zasiedli: Klaudia Krzemińska – LM Wind Power, Adam Domeracki – DGS Poland, Bartosz Stolarczuk – dyrektor Zespołu Szkół Łączności,  Łukasz Kosmala - przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin, Paweł Prajzendanc – młody pracownik nauki. Przed rozpoczęciem przerwy kawowej partnerzy sympozjum firmy LM Wind Power oraz B&R podzieliły się wiedzą na temat prowadzonej działalności. Po jakże potrzebnym odpoczynku rozpoczął się blok  trzech wykładów technicznych. Jako pierwszy wystąpił Jakub Szpak reprezentujący głównego partnera wydarzenia – firmę GlobalLogic, zaprezentował on wykład pt. „Charging EV-standards and protocols”. Następnie prezentację pt. ”Smart Grid” przedstawił dr inż. Olgierd Małyszko, a całość dopełniło wystąpienie mgr. inż. Mariusza Patyka dotyczące „Instalacji fotowoltaicznej ZWIK Szczecin”. Następnie, po krótkiej przerwie rozpoczął się ostatni wykład naukowy. Prelegentem był dr inż. Konrad Markowski, który wygłosił referat na temat „IEEE Young Professionals. Jak budować swoją scieżkę kariery z IEEE ?”. Intensywny dzień zakończył się podsumowaniem.  

W trakcie pierwszego dnia Sympozjum miały miejsce V Targi Praktyk na Wydziale Elektrycznym ZUT. Studenci Wydziału oraz pozostali uczestnicy MTP mieli okazję przyjrzeć się działalności firm w regionie, porozmawiać z ich przedstawicielami oraz aplikować na praktyki w tych firmach.

Na zakończenie dnia miała miejsce Gala Dinner. Odbyła się ona w restauracji Nowy Browar i została rozpoczęta od koncertu zespołu WE ZUT „3-BURSbAnd” pod przewodnictwem dr. inż. Jana Bursy. Cieszył się on ciepłym przyjęciem wśród obecnych przedstawicieli młodzieży, uczelni oraz partnerów wydarzenia.

Kolejny dzień sympozjum przebiegał pod znakiem organizowanych szkoleń, w których uczestniczyli studenci Wydziału Elektrycznego, a także przedstawiciele szkół średnich: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Poprowadzili je: dr inż. Aleksander Gul dzieląc się wiedzą z zakresu farm wiatrowych. Firma B&R przybliżyła tematykę obsługi Automation Studio oraz symulacją w Scene Viewer. Główny partner wydarzenia firma GlobalLogic w intersujący i niezwykły sposób przedstawiła rolę magistrali CAN we współczesnym samochodzie. Przedstawiciel firmy Astor podzielił się wiedzą nt. podstaw programowania sterowników w języku drabinkowym, natomiast LM Wind Power zaprezentowało interaktywne szkolenie z zakresu zarządzania. Piątkowy wieczór został zwieńczony spotkaniem integracyjnym w „Irish Pub Dublin”.

Oficjalną część obchodów IV Sympozjum MTP zakończyła wizyta w podziemiach Szczecina, a dokładnie w znajdujących się pod Dworcem Główny bunkrach. W trakcie wycieczki uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z konstrukcją schronu oraz poczuć na własnej skórze atmosferę zimnowojennego strachu przed wojną nuklearną.

Za organizację całości wydarzenia odpowiadał komitet organizacyjny w składzie: Kamil Cierzniewski (przewodniczący), Karol Mazaraki (zastępca), Aneta Plewka, Wioleta Plewka, Paweł Grochocki, Jakub Cieślak, Aleksandra Mackiewicz, Jakub Peńśko, Ryszard Łukaszuk, Piotr Bodera, Jakub Kasprzycki, Dawid Przybylski, Krzysztof Baradziej, Dariusz Jaroszenko, Dawid Michalak, Rafał Rarata, Radosław Gołaś, Przemysław Misa oraz Piotr Spławski.

IV Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.” Odbyło się dzięki:

  • Głównemu Partnerowi firmie GlobalLogic
  • Partnerom srebrnym: B&R Automatyka Przemysłowa oraz LM Wind Power
  • Partnerom brązowym: DGS Poland, KK Wind Solutions, ST3OFFSHORE, Konsberg Maritime Poland
  • Uczestnikom Targów: Astor, Swiss Group, Noratel, BicElectric          

Autorzy:
Kamil Cierzniewski – prezes AK SEP przy WE ZUT
dr inż. Marcin Wardach – opiekun AK SEP przy WE ZUT  

Fotograf:
Krzysztof Baradziej