Nabór wniosków nagrodowych na nagrodę PS IEEE „Service Award”

Kapituła Nagród PS IEEE ogłasza rozpoczęcie przyjmowania wniosków nagrodowych na nagrodę PS IEEE „Service Award”. Wnioski są przejmowane do 30 listopada 2019 roku. Informacja dotycząca Regulaminów oraz  Formularzy wniosku jest umieszczona na stronie głównej PS IEEE w zakładce "Nagroda PS IEEE Service Award". Wnioski należy wysyłać na adres: e.jaszczyszyn@ire.pw.edu.pl