Nagroda IEEE Young Professionals Hall of Fame Award 2019

Grupa Young Professionals (YP) działająca w IEEE Industrial Electronics Society (IES) pod przewodnictwem dr hab. inż. Marka Jasińskiego z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, została tegorocznym laureatem IEEE Young Professionals Hall of Fame Award w kategorii IEEE Society. 

Nagroda ma na celu wyróżnienie aktywnych i inspirujących młodych grup zawodowych oraz grup społecznych na całym świecie na podstawie podejmowanych przez nich działań. W ocenie brane były pod uwagę następujące czynniki:

Aktywność grupy mierzona ilością i jakością zorganizowanych działań i ich istotny wpływ na społeczność Young Professional;

Współpraca z innymi jednostkami IEEE w celu ułatwienia zaangażowania członków wszystkich stopni (od studentów, poprzez inżynierów, magistrów i doktorów do profesorów);

Współpraca z przemysłem i środowiskiem akademickim;

Nowe inspirujące pomysły, które pomagają rozwijać lokalną społeczność Young Professionals.

Jest to sukces wszystkich członków IES, a w szczególności oficerów IES oraz członków zarządu AdCom, dzięki którym możliwa była skuteczna działalność Young Professionals. Grupa została doceniona na tle 18 innych grup
IEEE YP.