Control Systems Society CS-23

Chapter Chair:     Grega Wojciech
Chapter Secretary/Treasurer:     Jaroslaw Kacerka
Chapter Vice Chair:     Jacek Kabzinski

Szczegóły na stronie: http://ieeecss.p.lodz.pl/index.php/zarzad1