Control Systems Society CS-23

Chapter Chair:     dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. Politechniki Śląskiej
Chapter Secretary/Treasurer:     dr inż. Jarosław Kacerka
Chapter Vice Chair:     dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH

 

 

Szczegóły na stronie: http://ieeecss.p.lodz.pl/index.php/zarzad1