IEEE authorship webinar for Polish author

W dniu 21 stycznia 2020 roku odbyło się seminarium poświęcone informacjom na temat publikacji open access przez IEEE. Spotkanie prowadzone było przez Eszter Lukacs - IEEE Client Services Manager oraz Tiffany McKerahan - IEEE Publishing Operations.

Nagranie ze spotkania w systemie Webex można odtworzyć pod następującym linkiem: https://ieee.webex.com/ieee/lsr.php?RCID=9e2d6c957bb7485eaf2413c74e73b089

(w celu odtworzenia nagrania konieczne będzie zainstalowanie wtyczki Webex - jeżeli wcześniej nie zostało to zrobione dla innego spotkania)

Prezentacje przedstawione na spotkaniu można pobrać tutaj:

- https://www.dropbox.com/s/9paiizgh350bpi3/Publishing%20with%20IEEE%20-%20Poland%20Oct%202020.pdf?dl=0

- https://www.dropbox.com/s/bhazb0m7safte1p/Publishing%20with%20IEEE%20-%20Poland%20Oct%202020%20Tiffany%20MCKerahan.pdf?dl=0