Konkurs Prac Dyplomowych pod patronatem IEEE 2021

Czwarta edycja Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE została ogłoszona!

W tej edycji do Konkursu przystąpią Absolwenci następujących uczelni:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Automatyka i Robotyka
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Telekomunikacja
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Informatyka
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Inżynieria Biomedyczna
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Elektronika
 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunki: Informatyka, Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Computer Science
 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunki: Inżynieria i Analiza Danych
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek: Informatyka Stosowana
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek: Automatyka i Robotyka Stosowana
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek: Elektrotechnika i Electrical Engineering
 • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, prace związane z geonaukami i teledetekcją
 • Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, kierunki: Informatyka, Bioinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Sztuczna Inteligencja, Teleinformatyka
 • Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, kierunek: Automatyka i Robotyka
 • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunki: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Teleinformatyka, Makrokierunek
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, kierunek: Inżynieria Biomedyczna
 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierunek: Informatyka    
 • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, kierunek: Informatyka,
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Energetyka
 • Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, kierunki: Elektrotechnika, Elektronika, Informatyka, Automatyka
 • Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, kierunek: Automatyka i Robotyka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, kierunki: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, kierunek: Informatyka
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunki: Informatyka, Teleinformatyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Electronics and Telecommunications
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, kierunek: Geodezja i Kartografia

Partnerami biznesowymi oraz fundatorami nagród w konkursach są: Intel, QWED, Samsung, Netcompany, Cisco, Opegieka, Roche.

Partnerem Technicznym, który opublikuje dyplomy na własnej innowacyjnej platformie blockchain, jest firma Billon.

Zapraszamy Absolwentów do udziału w tym wyjątkowym Konkursie. Laureaci otrzymają niestandardowy Dyplom. Dyplom ten jest symbolem zrozumienia idei i współpracy IEEE-Uczelnia-Biznes, symbolem wsparcia i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, wsparcia władz Wydziałów, wsparcia Firm oraz członków Polskiej Sekcji IEEE.

W tym projekcie chcemy docenić Absolwentów i ich niebanalne prace dyplomowe. Oceniamy pomysł na realizację tematu, aktualność problemu, innowacyjność, poziom wykonania, możliwości wykorzystania w praktyce, a także jakość opracowania projektu.

Tak jak w poprzednich edycjach, do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową, która została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach uczelni na początku czerwca 2021.

ZAPRASZAMY!

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią dr Katarzyną Wasielewską, email: k.wasielewska@ieee.org