IEEE DAY 2021

IEEE DAY 2021

Gala Ogłoszenia Laureatów Konkursu Prac Dyplomowych pod patronatem IEEE 2021

Link do wydarzenia: 

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=e68b03d67772d5e070355b1ea639029bc

 

20 Października 2021

15:45           Otwarcie Gali, Prezentacja przedstawiciela IEEE

16:00           Programy w 2 Strumieniach

 

Strumień Anoplogaster cornuta

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=e73108be4d86c4c3482281a0921aec1c4

Telekomunikacja, Elektronika, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka

16:00 Prezentacja firmy Samsung - Sebastian Rutka: “Wymagania licencyjne dla kontenerów dockerowych”

Wiele firm oraz projektów open source dostarcza gotowe obrazy dockerowe, dzięki którym można uruchomić dany kod dosłownie jednym wywołaniem z wiersza poleceń. Im większy, bardziej skomplikowany projekt, tym większa wygoda użytkownika. Jednak, nie wszystko w tym rozwiązaniu jest takie przyjemne. Dystrybucja aplikacji w postaci kontenerów nastręcza problemów twórcom kodu źródłowego. Dostarczanie obrazu dockerowego zamiast samego kodu źródłowego projektu zmienia zupełnie zakres wymagań licencyjnych, którym należy sprostać. Na przykładzie jednego z projektów otwartych sieci 5G, opowiemy o automatyzacji procesu licencyjnego dla kontenerów dockerowych.

16:30 Prezentacja firmy QWED - dr inż. Marzena Olszewska-Placha, Wiceprezes ds Badań i Rozwoju QWED sp. z o.o.: “Computer modelling - a virtual laboratory for emerging technologies.” Sesja IEEE Women in Engineering

Narzędzia symulacyjne pozwalają inżynierom na odwzorowanie na platformach komputerowych rzeczywistych obiektów i procesów, stanowiąc tym samym rodzaj wirtualnego laboratorium, w którym eksperymenty prowadzone są z wykorzystaniem wirtualnych prototypów urządzenia (tzw. Digital twins). Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych we współczesnej inżynierii stało się nieodłącznym elementem pracy inżynierów i projektantów, zarówno w przypadku domowych kuchenek mikrofalowych jak i coraz bardziej popularnych systemów sieci 5G oraz systemów sektora kosmicznego. W prezentacji przedstawimy praktyczne przykłady wykorzystania modelowania elektromagnetycznego i wielo fizycznego w nowych technologiach.

17:00 Prezentacja firmy CISCO - Tomasz Nowak: „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nowoczesnych technologiach sieciowych”

W trakcie sesji porozmawiamy o sztucznej inteligencji, jej początkach i zastosowaniu w technologiach sieciowych. Przedstawimy przykłady zastosowania sztucznej inteligencji do optymalizacji sieci i poszukiwania zagrożeń w obszarach cyberbezpieczeństwa.

17:30 Prezentacja firmy Billon - Jacek Figuła: "Tokenizacja wartości w oparciu o technologię Blockchain"

Przedmiotem prezentacji jest nowopowstająca koncepcja tokenizacji (ang. tokenised economy), opartej o system blockchain często nazywanym “Internetem Wartości i Zaufania”. To de facto nakładka na sieć komputerową, która pozwala na przechowywanie i przekazywanie sobie tokenów, które mogą reprezentować dowolną wartość w formie całkowicie cyfrowej. Dodatkowo ta wartość jest przechowywana na komputerze (urządzeniu) jej właściciela, a inne komputery są strażnikiem faktu posiadania tokenów i ich transakcji (przekazywania). 

18:00 Prezentacja firmy Solaris - Agnieszka Pril, Dariusz Adamczyk: „Technologie bateryjne i metody ładowania w autobusach elektrycznych Solaris".

Zostaną zaprezentowane różne technologie bateryjne oraz metody ładowania występujące w autobusach Solaris. Solaris ze względu na swoje długoletnie doświadczenie oraz wiedzę jest w stanie zaproponować najnowsze rozwiązania technologicznie z dziedziny elektromobilności. Wykład będzie ciekawym źródłem wiedzy o odpowiednim doborze baterii oraz metod ładowania.

 

Strumień Architeuthis dux

Geodezja i Kartografia, Inżynieria Biomedyczna, Informatyka

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=e68b03d67772d5e070355b1ea639029bc

16:00 Prezentacja firmy Intel - Przemysław Karpiński: “Przetwarzanie i akwizycja danych w CERN”

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) jest wiodącym na świecie instytutem badawczym prowadzącym badania w dziedzinie Fizyki Wysokich Energii (HEP). Obserwacja interakcji między cząsteczkami subatomowmi jest trudnym zadaniem ze względu na statystyczny charakter zjawisk małej skali. Paradoksalnie, pomiar najmniejszych obiektów we wszechświecie wymaga największej maszyny, jaką kiedykolwiek zbudowali ludzie – Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC).Zdarzenia między cząstkami muszą być obserwowane, filtrowane, agregowane, przenoszone i przechowywane w dużych ilościach, w bardzo ścisłym reżimie czasowym. W tej prelekcji omówimy problem i wyzwania związane z akwizycją i przetwarzaniem danych na dużą skalę w kontekście systemu LHC.

16:30 Prezentacja firmy Netcompany - Mateusz Tomala: “Machine Learnig w praktyce”

Machine learning coraz śmielej wchodzi w nasze codzienne życie. Zastosowanie dla maszyn uczących możemy znaleźć począwszy od sklepów internetowych poprzez filtrowanie spamu w skrzynce mailowej, planowanie podróży, aż do diagnostyki w medycynie. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest kalkulacja ryzyka. Zagadnienie to w połączeniu z odpowiednim planowaniem wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów. Wdrożenie rozwiązań machine learningu w sektorze prywatnym jest naturalnym procesem. Sytuacja ma się zupełnie inaczej w sektorze publicznym, który wciąż podchodzi do zagadnienia maszyn uczących z dużym dystansem, powodując że zagadnienie to jest nie tylko wyzwaniem od strony technicznej, ale także mentalnej. Posłuchaj o praktycznym wdrożeniu Machine Learning'u dla duńskiej Państwowej Inspekcji Pracy i jego wpływie na poprawę bezpieczeństwa miejsca pracy.

17:00 Prezentacja firmy Roche - Krzysztof Bokiej: “Uczenie maszynowe w dziedzinie medycyny. Dane, technologia, bariery”

Problemy rozwiązywane z zastosowaniem uczenia maszynowego w dziedzinie medycyny to problemy klasy Big Data. Żyjemy w czasach kiedy materiał biologiczny poddany cyfryzacji może być z powodzeniem używany w procesach diagnostyczno-terapeutycznych. Dane genomiczne i obrazowe to typy modalności, których analiza wiąże się z komplikacjami wynikającymi z rozmiaru oraz mnogości i złożoności formatów. Potencjał jest jednak gigantyczny, co tłumaczy duże nakłady i zainteresowanie ośrodków badawczych i naukowych. W czasie wystąpienia przedstawiona zostanie specyfika pracy z danymi genomicznymi, obrazowymi i klinicznymi oraz możliwe praktyczne zastosowania uczenia maszynowego na takich typach danych.

17:30 Prezentacja firmy Opegieka - dr inż. Bogusław Kaczałek: “Automatyzacja wykrywania obiektów przestrzennych na danych fotolotniczych”

Lotnicze dane wysokościowe i obrazowe są dziś pozyskiwane dla dużych obszarów, z coraz większą częstotliwością i dokładnością. Są one również dostępne do pobrania nieodpłatnie jako dane publiczne. Ogromna ilość danych powoduje, że manualne przetwarzanie i analizowanie danych przestaje być opłacalne, dlatego coraz więcej rozwiązań wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do rozpoznawania obiektów w danych teledetekcyjnych. W trakcie prezentacji przedstawione zostaną produkcyjne rozwiązania automatycznej detekcji budynków i terenów utwardzonych, opracowane w technologiach Big Data i sztucznych sieci neuronowych.

18:00 Prezentacja firmy 3mdeb - Piotr Król: Znaczenie otwartego oprogramowania w bezpieczeństwie rozwiązań sprzętowych

Nieustannie rosnąca złożoność oraz oczekiwanie dotyczące wysokiej uniwersalności systemów komputerowych jest wciąż aktualnym wyzwaniem. Właściwa konfiguracja oraz inicjalizacja sprzętu jest kluczowym elementem determinującym bezpieczeństwo danego rozwiązania. By rozwiązać ten wspólny dla wielu systemów problem, w 1975r powstał pierwszy BIOS (podstawowy system wejścia/wyjścia). BIOS inicjalnie był rozwiązaniem zamkniętym, lecz w ciągu ostatnich 10 lat nowe potrzeby (przejrzystości łańcucha dostaw, przesunięcie wektora ataków bliżej sprzętu, rozwój otwartych modeli programowych procesora takich jak RISC-V czy OpenPOWER), doprowadziły do wzrostu zapotrzbowania na otwarte, audytowalne i elastyczne oprogramowanie  sprzętowe. Obecnie ok 10% rynku komputerów przenośnych (dzięki technologii Google Chromebook) pracuje w oparciu o otwarte oprogramowanie sprzętowe. Podejście to daje nieograniczone możliwości inżynierom, naukowcom oraz zwykłym użytkownikom odnośnie optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych, badania oprogramowania pod kątem ofensywnym i defensywnym, a także szybkiego prototypowania nowych rozwiązań. W czasie prezentacji pragniemy podzielić się naszą pasją do otwartego oprogramowania sprzętowego oraz bezpieczeństwa. Pokażemy jak wiele firm obecnie inwestuje w otwarte rozwiązania oraz spróbujemy udowodnić, że nadchodząca nowa złota era systemów komputerowych nie może obyć się bez innowacji w dziedzinie oprogramowania sprzętowego i systemów operacyjnych.

 

Strumień Wspólny

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=e68b03d67772d5e070355b1ea639029bc

18:15 Ogłoszenia IEEE

18:25 Pezentacja Pani Prof. Ljiljana Trajkovic, Ph.D., P.Eng., Fellow IEEE, IEEE Distinguished Lecturer: “Data Mining and Machine Learning for Analysis of Network Traffic”

Collection and analysis of data from deployed networks is essential for understanding modern communication networks. Data mining and statistical analysis of network data are often employed to determine traffic loads, analyze patterns of users’ behavior, and predict future network traffic while various machine learning techniques proved valuable for predicting anomalous traffic behavior. In described case studies, traffic traces collected from various deployed networks and the Internet are used to characterize and model network traffic, analyze Internet topologies, and classify network anomalies.

19:40 Ogłoszenie wyników Konkursu Prac Dyplomowych 2021 pod patronatem IEEE

19:55 Programy w 2 Streamach, Prezentacje Laureatów Konkursu Prac Dyplomowych pod Patronatem IEEE

 

Strumień Anoplogaster cornuta

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=e73108be4d86c4c3482281a0921aec1c4

19:55 Sonia Litwin i Klaudia Woźniak „Opracowanie i realizacja podstawowych założeń konstrukcyjnych robokota "Cthulhu*2.0" we współpracy z Centrum Aplikacji Festo Polska”

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Olszewski, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Kierunek Inżynieria Biomedyczna

20:05 Pratik Gurudatt „Motion Synthesis of Legged Robot for Optimized Gaits and Body Balance”

Promotor: mgr inż. Maksym Figat, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Kierunek Automatyka i Robotyka

20:15 Katarzyna Czaplińska „Zdalne zarządzanie parametrami szklarni”

Promotor: mgr inż. Henryk Kułakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Kierunek Telekomunikacja

20:25 Mateusz Brejecki, Jowita Gała, Mateusz Kucharczyk „Robotyczna proteza dłoni sterowana sygnałem elektromiograficznym”

Promotor: dr inż. Marta Drążkowska, Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Kierunek Automatyka i Robotyka

20:35 Marcin Goral „Dydaktyczny model robotycznego systemu parkingowego opartego o technikę RFID”

Promotor: dr inż. Bartosz Pawłowicz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Kierunek: Automatyka i Robotyka

20:45 Ritankar Sahu „Analyzing LoRa Using GNU Radio and Software Defined Radio”

Promotor: dr inż. Krzysztof Tokarz, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Kierunek: Macro - Electronics & Telecommunication​

20:55 Michał Żużałek „Konstrukcja nagrzewnicy indukcyjnej z regulacją temperatury wsadu”

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Waindok prof. Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Kierunek Automatyka i Robotyka

21:05 Tomasz Przerywacz „Projekt i konstrukcja regeneratora magnetycznego na bazie materiałów magnetokalorycznych”

Promotor: dr inż. Roman Gozdur, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Kierunek Mechatronika

 

Strumień Architeuthis dux

https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=e68b03d67772d5e070355b1ea639029bc

19:55 Bartłomiej Granat, Szymon Maksymiuk „Quantitative evaluation (metrics) of the interpretability and quality of explanations”

Promotor: dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. Politechniki Warszawskiej, Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Kierunek Inżynieria i Analiza Danych

20:05 Łukasz Knigawka „Wykorzystanie minimalnych grafów klikowych do śledzenia wieloobiektowego”

Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Kierunek Informatyka Stosowana

20:15 Anna Szkibiel „Opracowanie aplikacji do uproszczonej nawigacji w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem technologii Wi-Fi”

Promotor: dr inż. Jacek Marciniak, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Kierunek Geoinformatyka

20:25 Marta Pasternak „Wyznaczanie faz fenologicznych zbóż uprawnych z zastosowaniem danych Sentinel-1 oraz Sentinel-2”

Promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Kierunek Geodezja i Kartografia

20:35 Andrii Shekhovtsov „Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w języku Python”

Promotor: dr inż. Wojciech Sałabun, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Kierunek Informatyka

20:45 Marcin Kozłowski „Projekt i realizacja systemu lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi”

Promotor: dr inż. Mirosław Płaza, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Kierunek Informatyka

20:55 Jakub Ogrodowicz „Nieinwazyjna ocena embolizacji w wirowych pompach krwi typu HVAD - czujnik akustyczny”

Promotor: dr inż. Maciej Gawlikowski, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Kierunek Inżyneria Biomedyczna

21:05 Emilia Majerz, Aleksandra Pasternak za pracę pt. „System for analyzing damage to the surface of aircraft structures using convolutional neural networks”

Promotor: prof. dr hab. inz. Witold Dzwinel, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji, Kierunek Informatyka