Wybory Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika w PS IEEE na kadencję 2022-2023

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
Po dokonaniu z dniem 10 października 2021 r. wyboru prof. Adama Dąbrowskiego na Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2022-2023 Komisja Nominacyjna/Wyborcza (Nominating Committee) w składzie:
• Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący (Past Chair PS IEEE),
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz - (Senior Past Chair PS IEEE),
• Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek (Past IEEE BoD),
• Prof. dr hab. Józef Modelski (Past Director IEEE R8).
przystąpiła do wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE:
• Zastępcy Przewodniczącego
• Sekretarza
• Skarbnika
Wyłanianie Kandydatów na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE odbywa się w 2 turach. W pierwszej turze - zgodnie z wieloletnią tradycją przyjętą w Polskiej Sekcji IEEE - Komisja Nominacyjna zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego-elekta, prof. Adama Dąbrowskiego, o zaproponowanie Kandydatów na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2022-2023. Przewodniczący-elekt, prof. Adam Dąbrowski, zaproponował następujące kandydatury:
• na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego: dra hab. inż. Marcina Paprzyckiego
• na stanowisko Sekretarza: mgr inż. Agnieszkę Stankiewicz
• na stanowisko Skarbnika: dra inż. Tomasza Marciniaka
Komisja Nominacyjna/Wyborcza po zapoznaniu się z zaproponowanymi kandydaturami (kandydaci złożyli pisemną zgodę na kandydowanie oraz przedstawili odpowiednie informacje), ocenie ich zdolności organizacyjnych i doświadczenia w działalności w IEEE - zgodnie z Zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE - podjęła decyzję o dopuszczeniu ich do dalszego kandydowania.
Zgodnie Kalendarzem wyborczym z dniem 14 października 2021r. rozpoczęła się druga tura wyłaniania Kandydatów. Tura ta polega na tym, że 2% wszystkich członków Polskiej Sekcji IEEE (lub więcej) może by petition zgłosić jedną kandydaturę na dane stanowisko członka Zarządu Polskiej Sekcji IEEE dostarczając pisemną zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie oraz informację o Kandydacie, zgodnie z udostępnionym wzorem . Polska Sekcja obecnie liczy 905 członków uprawnionych do głosowania (bez studentów), a więc wymagane jako minimum 2% poparcia dla kandydatur zgłaszanych by petition w przypadku drugiej tury wyborów wynosi 19 osób. Petycja powinna zawierać nazwisko kandydata (ów) i nazwiska osób wraz z ich podpisami i numerami członkowskimi, popierającymi tę kandydaturę.
Zapraszam wszystkich członków Sekcji do zgłaszania dodatkowych kandydatur na stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Zgłoszenia (w formie zgodnej z Zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE) w ramach drugiej tury zgłaszania kandydatur na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE powinny być przesłane e-mailem na moje ręce (Przewodniczącego Komisji Nominacyjnej) do dnia 13 listopada 2021 r. na adres: mariusz.malinowski@pw.edu.pl :
Ogłoszenie listy kandydatów na stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE nastąpi 15 listopada 2021 r. Głosowania na stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji rozpocznie się 2 grudnia 2021 r. i potrwa do 20 grudnia 2021 r.
Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski