Przedłużenie konkursu PS IEEE w kategorii "Early-Stage Career Service Award"

Kapituła Nagród Polskiej Sekcji IEEE ogłasza przedłużenie konkursu Nagrody PS IEEE w kategorii "Early-Stage Career Service Award" do dnia 5 stycznia 2022.

Informacja dotycząca Regulaminów oraz Formularzy wniosku jest umieszczona na stronie głównej PS IEEE w zakładce "Nagroda PS IEEE Service Award". Wnioski należy wysyłać na adres: piotr.samczynski@pw.edu.pl.

Gorąco zachęcamy wszystkich członków na wczesnym etapie kariery do składania wniosków!