Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem PS IEEE, GovTech Polska, @ELKApw

Wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych w 44 konkursach Engineer 4 Science 2022 pod patronatem PS IEEE, GovTech Polska oraz @ELKApw na 23 uczelniach w Polsce. Partnerami Biznesowymi w konkursach Engineer 4 Science 2022 byli: Intel, Bering Waters, Graphcore, Solidigm, Samsung, Tink, Nordea, Opegieka, AssisTech, Roche, Philips. Partnerem Technologicznym wszystkich konkursów była firma Billon.

Wyniki konkursów można znaleźćna stronie https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/.

Wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów oraz publikacja dyplomów na platformie blockchain firmy Billon nastąpi w październiku podczas Gali IEEE Day. Zapraszamy!

Wszystkim Laureatom oraz ich Promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Koordynatorom oraz Jurorom składamy wyrazy uznania za ogrom pracy włożonej w ocenę prac konkursowych.

 

Koordynatorem Konkursów Engineer 4 Science 2022 na poziomie ogólnopolskim był dr inż. Marcin Ziółek - Koordynator ds. współpracy z przemysłem PS IEEE.