Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2024-2025

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,

Zarząd Polskiej Sekcji IEEE uprzejmie zawiadamia, że wobec zbliżającego się końca kadencji obecnego Zarządu (2022-2023), celem przeprowadzenia procedury wyborczej Zarząd Polskiej Sekcji IEEE powołał Komisję Nominacyjną/Wyborczą (Nominating Committee) do wyboru Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2024-2025 w następującym składzie:

• prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący (Past Chair PS IEEE),
• prof. dr hab. Maciej Ogorzałek (Past IEEE BoD),
• prof. dr hab. Józef Modelski (Past Director IEEE R8).

Zadaniem Komisji Nominacyjnej jest zaproponowanie kandydatów oraz przeprowadzenie wyborów na następujące stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE:
• Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE,
• Zastępcę Przewodniczącego,
• Sekretarza,
• Skarbnika.

W pierwszym etapie przeprowadzane będą wybory na Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE, a następnie na pozostałe stanowiska członków zarządu Polskiej Sekcji IEEE. W związku z powyższym w imieniu Komitetu Nominującego poniżej zamieszczono zasady wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE wraz z Kalendarzem wyborczym. Zapraszam wszystkich członków Sekcji do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego. Zgłoszenia (w formie zgodnej z Zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE – wzory poniżej) w ramach pierwszej tury zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE powinny być przesłane e-mailem na ręce przewodniczącego Komisji Nominacyjnej do dnia 15 sierpnia 2023r. na adres:

mariusz.malinowski@pw.edu.pl, a ponadto listownie na adres:

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa

Dokumenty do pobrania:

[Zasady wyborów Członków Zarządu PS IEEE]

[Informacja o Kandydacie]

[Zgoda na kandydowanie]