Zakończyła się pierwsza tura zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
W dniu 15 sierpnia 2023 r. zakończyła się pierwsza tura zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Komisja Nominacyjna/Wyborcza (Nominating Committee) do wyboru Zarządu Polskie Sekcji IEEE na kadencję 2024-2025 w następującym składzie:

• Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący,
• Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek,
• Prof. dr hab. Józef Modelski.

zapoznała się z kandydaturą, która wpłynęła w ramach pierwszej tury. Komisja przeanalizowała zgłoszoną kandydaturę w aspekcie zdolności organizacyjnych i doświadczenia w działalności w IEEE i poparła do dalszego kandydowania:

• dra hab. inż. Marka Jasińskiego, obecnego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Zgodnie Kalendarzem wyborczym z dniem 16 sierpnia 2023r. rozpoczyna się druga tura wyłaniania Kandydatów. Tura ta polega na tym, że 2% wszystkich członków Polskiej Sekcji IEEE (lub więcej) może by petition zgłosić Kandydatów zgłoszonych w pierwszej turze lub innych, którzy nie znaleźli się na liście ogłoszonej przez Komisję Nominacyjną. Polska Sekcja obecnie liczy 1099 członków uprawnionych do głosowania (bez studentów), a więc wymagane jako minimum 2% poparcia dla kandydatur zgłaszanych by petition w przypadku drugiej tury wyborów wynosi 22 osoby. Pisemna petycja powinna zawierać nazwisko kandydata (ów) i nazwiska osób wraz z ich podpisami i numerami członkowskimi, popierającymi tę kandydaturę.
Zapraszam wszystkich członków Sekcji do zgłaszania dodatkowej kandydatury(-ur) na Przewodniczącego. Zgłoszenia (w formie zgodnej z Zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE) w ramach drugiej tury zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE powinny być przesłane e-mailem na moje ręce (Przewodniczącego Komisji Nominacyjnej) do dnia 15 września 2023 r. na adres: mariusz.malinowski@pw.edu.pl lub listownie na adres:
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa
Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski