Wybory Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika w PS IEEE na kadencję 2024-2025

W dniu 13 listopada 2023 zakończyła się druga tura zgłaszania kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE na kadencję 2024-2025. Komisja Nominacyjna/Wyborcza do wyboru Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w składzie:

• Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący,
• Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek,
• Prof. dr hab. Józef Modelski.

w związku z brakiem dodatkowych zgłoszeń, zgodnie z zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE – zatwierdziła i podjęła decyzję o dopuszczeniu do wyborów:

• na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego: Prof. dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego,
• na stanowisko Sekretarza: mgr inż. Kornela Wolskiego
• na stanowisko Skarbnika: dra inż. Konrada Godziszewskiego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie na stanowiska Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE na kadencję 2024-2025 rozpocznie się 1 grudnia 2023 r. i potrwa do 20 grudnia 2023 r. Wybory odbędą się w trybie głosowania internetowego. Zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski