Polska Sekcja IEEE LMAG przy Polskiej Sekcji IEEE - O nas

IEEE LM80033 Polska Sekcja Life Members Affinity Group (LMAG) w ramach Polskiej Sekcji IEEE jest dedykowana polskim członkom IEEE, którzy uzyskali wyróżniający status IEEE Life Member (dożywotniego członka IEEE).

IEEE affinity groups to nietechniczne podjednostki jednej lub więcej Sekcji lub Rady. Affinity Group to lokalna jednostka przynależna jednostce organizacyjnej IEEE lub stały komitet, powoływana na podstawie wniosku skierowanego do macierzystej jednostki organizacyjnej, w celu realizacji celów IEEE.
https://mga.ieee.org/resources-operations/geographic-unit/affinity-groups
https://life.ieee.org/

Polska Sekcja LMAG działa w ramach Polskiej Sekcji IEEE, która jest krajową jednostką organizacyjną IEEE i ma jednocześnie status zarejestrowanego stowarzyszenia (NGO) prawa polskiego (REGON: 381658247).

Jedocześnie Polska Sekcja LMAG przynależy do IEEE Region 8 Life Member Affinity Groups (LMAGs) - liczącej 26 krajowych sekcji LMAG wg stanu na 2023-10-18, koordynowanych przez IEEE Region 8 Life Members Committee 2023
https://ieeer8.org/category/life-members/

Inne adresy internetowe:
https://life.ieee.org/category/lmag-activities/
https://www.linkedin.com/company/ieee-life-members-affinity-group/
https://www.linkedin.com/company/ieee-life-members-affinity-group/about/
https://spectrum.ieee.org/ieee-life-members-first-conference