Communications Society COM-19

IEEE Virtual Distinguished Lecture (VDL): QoS for the Internet.

Serdecznie zapraszam na wykład pt. ,,QoS for the Internet’’, który wygłosi  prof.  Giovanni Giambene z Uniwersytetu w Siena we Włoszech. Wykład odbędzie się zdalnie 11 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w ramach IEEE VDL (Virtual Distinguished Lecture).  

Szczegółowe informacje dotyczące wykładu oraz rejestracja dostępne są pod tym linkiem http://events.vtools.ieee.org/m/272550.

 

 

 

 

 

Skład zarządu:

prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński (Przewodniczący)

dr hab. inż. Michał Wódczak (Z-ca przewodniczącego)

dr hab. inż. Mariusz Żal (Sekretarz/skarbnik)

 

Poprzedni zarząd:

dr inż. Sławomir Kula (Past Chair)

prof. dr hab. Michał Pióro (Past Past Chair)

 

Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i TelekomunikacjiPolitechnika Poznańska,
ul. Polanka 3, 60-965 Poznań
email: wojciech.kabacinski@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3907
fax.: +48 61 665 3920