Communications Society COM-19

dr inż. Sławomir Kula (Przewodniczący)

prof. dr hab. Michał Pióro (Past Chair)

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa email: skula@tele.pw.edu.pl, CC: mpp@tele.pw.edu.pl tel.: +48 22 234 7845 (7434), 6690 fax: +48 22 825 4950