Power Engineering Society PE-31, Industry Applications Society IA-34

Chair: Désiré Dauphin Rasolomampionona, prof. PW

Past Chair: dr hab. inż. Mirosław Parol

Instytut Elektroenergetyki Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa email: desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl tel.: +48 22 234 7351 fax: +48 22 629 5617