Nominacja Profesora Kacprzyka

Z przyjemnością informujemy, że Pan Prof. Dr Hab. Janusz Kacprzyk, Fellow IEEE, Członek Rzeczywisty PAN, pracownik Instytutu Badań Systemowych PAN, został wybrany do European Academy of Sciences and Arts:
 

http://www.euro-acad.eu/

jednej z najwiekszych ogolnoeuropejskich akademii nauk, zrzeszajacej ok.
1700 naukowcow, w tym 22 noblistow. Jednym z jej wiceprezesow  jest prof.
Michal Kleiber, b. Prezes PAN.