System Man and Cybernetics Society SMC-28

Polish Chapter of the IEEE SMC Society

Chair:

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni

Vice-Chairmans: 

Dr hab. inż. Dariusz Król, prof.  PWr
Katedra Informatyki Stosowanej
Politechnika Wrocławska

Secretary:

Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PS
Katedra Informatyki Stosowanej
Politechnika Śląska

Treasurer:

mgr Paweł Szyman
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Contact/Address:

Polska Sekcja IEEE, Oddział Systems, Man, and Cybernetics
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni
Morska 83, 81-225 Gdynia

Phone: +48 58 5586 287

 

Past Chair:

Prof. Piotr Jędrzejowicz
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni
email: pj[at]am.gdynia.pl