International School on Non-sinusoidal Currents and Compensation, ISNCC 2015

W dniach 15- 18 czerwca 2015 roku w Łagowie Lubuskim odbyła się XII Konferencja „International School on Non-sinusoidal Currents and Compensation, ISNCC 2015”. Konferencja była miejscem spotkania teoretyków, praktyków i młodych pracowników nauki zajmujących się: teorią mocy w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi napięciami i prądami, metodami i układami pomiarowymi wielkości elektrycznych oraz metodami i układami kompensacji odkształceń w obwodach prądu przemiennego, implementacją układów energoelektronicznych w systemach niesinusoidalnych oraz systemami komunikacyjnymi w ramach AMI.
Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami, kształcenie młodych pracowników nauki oraz upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych.

W konferencji wzięło udział 47 uczestników (w tym 11 studentów studiów doktoranckich) z 14 państw. Uczestnicy reprezentowali ośrodki akademickie i instytucje naukowo – badawcze. W ramach „szkoły” zostało zaprezentowanych 6 wykładów przez specjalistów ze Polski i USA. Na konferencji wygłoszono 36 referatów. Referaty zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych wydanych na płycie DVD oraz wysłane do bibliotece cyfrowej IEEEXplore. Komitet Naukowy Konferencji udzielił rekomendacji autorom 28 referatów do opracowania artykułów naukowych, które zostaną opublikowane w czasopiśmie „Przegląd Elektrotechniczny”.