1st IEEE Students and Young Professionals Meeting - Opole 2016

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku odbyło się „1st IEEE Students and Young Professionals Meeting” (ogólnopolskie „Pierwsze spotkanie studentów i doktorantów zrzeszonych w IEEE”), którego celem była integracja oraz aktywizacja studenckich kół IEEE w Polsce i środowiska młodych profesjonalistów (Young Professionals)

Organizatorami i jednocześnie inicjatorami spotkania byli członkowie IEEE Opole Student Branch oraz Koła Naukowego ELEDYN. Patronat nad spotkaniem objął dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAiI) prof. Tomasz Boczar oraz prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) dr inż. Piotr Szymczak. Wśród obecnych byli: dziekan WEAiI prof. Tomasz Boczar, prodziekan ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO,  prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO, prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, mentor IEEE prof. Bronisław Tomczuk, koordynator ds. współpracy z kołami studenckimi doc dr inż. Sławomir Kula, członkowie kół IEEE ze Szczecina, Krakowa, Warszawy, Lublina i Opola. Obecni byli także uczniowie Technikum Elektrycznego im. Tadeusza Kościuszki w Opolu wraz z opiekunem mgr inż. Joachimem Strzałką.

Spotkanie, które poprowadził opiekun IEEE Opole Student Branch dr hab. inż. Andrzej Waindok, rozpoczęło się o godz. 9.30 w sali Rady WEAiI. Po powitaniu przybyłych gości głos zabrał Dziekan WEAiI prof. Tomasz Boczar, który przedstawił aktualną ofertę edukacyjną i historię WEAiI. Następnie kolejno zajmowali głos prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, mentor IEEE prof. Bronisław Tomczuk, Section Student Representative mgr inż. Konrad Markowski, v-ce Chair Student Activities doc dr inż. Sławomir Kula    oraz mgr inż. Piotr Graca, przewodniczący Young Professionals Affinity Group.

Po części wstępnej rozpoczęła się część techniczna. Wygłoszone zostały 3 ciekawe prezentacje: „Kołowe i kroczące roboty mobilne” (dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO) oraz dr inż. Arkadiusz Gardecki), „Napędy o ruchu liniowym” (dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO) oraz mgr inż. Paweł Piekielny) i „Innowacyjne transformatory małej mocy” (dr hab. inż. Dariusz Koteras, prof. PO).

W ramach spotkania zarówno uczniowie Technikum Elektrycznego w Opolu, jak i goście z zewnątrz mieli możliwość zwiedzenia wybranych, nowoczesnych laboratoriów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Ostatnią częścią spotkania był cykl warsztatów. Rozpoczęło go wystąpienie Patryka Szywalskiego, który zaprezentował drona własnej konstrukcji, wykonanego w ramach pracy inżynierskiej. Z kolei Mateusz Wojczyk przedstawił łazika marsjańskiego Kameleon, który brał udział w prestiżowych zawodach łazików marsjańskich European Rover Challenge. Dalsza część warsztatów była poświęcona działalności IEEE w Polsce, a w szczególności działalności studentów. Konrad Markowski przedstawił prezentację „IEEE Student Branch w Polsce: teraźniejszość i perspektywy”. Mgr inż. Maciej Borówka, łącząc się z uczestnikami internetowo, omówił „EPICS in IEEE”. Jest to projekt skierowany głównie do krajów rozwijających się, ale nie tylko. Przedstawił również podstawowe informacje dotyczące działalności kobiet inżynierów (Women in Engineering (WiE)). Na koniec pierwszego dnia obrad Piotr Graca omówił sprawę nagród studenckich w IEEE oraz działalności IEEE Young Professionals.

W drugim dniu obrad (02.12.2016), uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia firmy ifm ecolink. Poznali portfolio firmy oraz proces produkcyjny elementów automatyki. Grupa uczestników została przywitania, przeszkolona z zakresu BHP a następnie oprowadzona po liniach produkcyjnych. Zwiedzanie obejmowało również prezentacje dotyczące działalności firmy oraz obiad. Punktem kulminacyjnym było zakończenie „1st IEEE Students and Young Professionals Meeting” w murach firmy. Należy zaznaczyć, że firma ifm ecolink objęła to dwudniowe wydarzenie patronatem honorowym.

Powyższe spotkanie ma stać się, w zamyśle organizatorów, cykliczną imprezą organizowaną corocznie przez poszczególne studenckie koła IEEE w Polsce. Biorący w nim udział młodzi ludzie byli bardzo zadowoleni z jego przebiegu oraz wyrazili chęć do kontynuowania spotkań w kolejnych latach.

Więcej informacji: www.eledyn.po.opole.pl   oraz Nowa Trybuna Opolska
Autor tekstu: dr hab. inż. Andrzej Waindok, IEEE Opole Student Branch Counselor