Computational Intelligence Society CIS-11

Poland Section of IEEE Computational Intelligence Society CIS-11

IEEE CIS

 

 

Aktualności

PP-RAI'2019 - Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji

Zapraszamy do zgłoszenia krótkiej publikacji i udziału w wyjątkowym wydarzeniu - konferencji, która odbędzie się 16-18.10.2019 we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie wydarzenia:

http://pp-rai.pwr.edu.pl/

International Conference and Workshops on Recent Advances and Innovations in Engineering

4th International Conference and Workshops on Recent Advances and Innovations in Engineering (ICRAIE 2019), 27-29 November 2019, Mercure Beach Penang, Malaysia

https://icraie19.wixsite.com/icraie2019

 

CEC 2021

Staraniem Prof. Jacka Mańdziuka prestiżowa konferencja IEEE Congress on Evolutionary Computation 2021 odbędzie się w Krakowie w dniach 28.06-01.07, 2021. General chairs: Jacek Mańdziuk and Hussein Abbass.

Gratulujemy sukcesu!

Societal Automation

Polski Oddział IEEE Computational Society jest ko-sponsorem technicznym konferencji Technological & Architectural Frameworks, Krakow, 4-6 September 2019, https://sac2019.org/

FedCSIS 2019

Polski Oddział IEEE Computational Society jest ko-sponsorem technicznym konferencji FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, Leipzig, Germany,  1-4 September, 2019, https://fedcsis.org/

KNOWLEDGE REPRESENTATION IN MULTI-AGENT SYSTEMS 2018

ICAISC 2019

Polski Oddział IEEE Computational Society jest ko-sponsorem technicznym konferencji Knowledge representation in multi-agent systems 2018, 7-8 września 2018, Toruń, http://kognitywistyka.umk.pl/conference-knowledge-representation-in-many-agent-systems-2018.

Konferencja organizowana jest w ramach interdyscyplinarnego projektu pt. Reprezentacja wiedzy w systemach wieloagentowych. Projekt finansowany jest przez Wydział Humanistyczny UMK. Celem konferencji jest przedstawienie interdyscyplinarnych badań dotyczących reprezentacji wiedzy w wieloagentowych naturalnych i sztucznych systemach poznawczych w aspekcie strukturalnym, poznawczym i funkcjonalnym.

Główne tematy konferencji:
– modele reprezentacji wiedzy pojęciowej,
– analiza struktury relacyjnej komunikacji na poziomie międzyosobowym,
– modele intencjonalności społecznej,
– logika epistemiczna i jej aplikacje do ontologii społecznych,
– ontologie dziedzinowe, języki ontologii WWW i ich zastosowanie,
– formalne reprezentacje wiedzy i reprezentacja pojęć w mózgu.

 

PPAM 2019

Polski Oddział IEEE Computational Society jest ko-sponsorem technicznym konferencji 13th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 8-11 września 2019 w Białymstoku.
https://www.ppam.pl/

 

ICAISC 2019

Polski Oddział IEEE Computational Society jest ko-sponsorem technicznym konferencji 18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 16-20 czerwca 2019, Zakopane, http://www.icaisc.eu/.

ICAISC 2019

FedCSIS 2018

Fedcsis

Polski Oddział IEEE Computational Society jest ko-sponsorem technicznym konferencji  FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, Poznań, Poland,  9 - 12 September, 2018, https://fedcsis.org/. Zapraszamy!

ICAISC 2018

Polski Oddział IEEE Computational Society był ko-sponsorem technicznym konferencji 17th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 3-7 czerwca 2018, Zakopane, http://icaisc2018.icaisc.eu/

Skład Zarządu

Chair: Joanna Kołodziej
Vice-Chair: Rafał Scherer

Past Chair: Krzysztof Krawiec
Past Past Chair: Marian Wysocki